Sněhulák - Novosibirsk, Rusko

Tento projekt zpracovává geometrii a nosný systém venkovní dekorace ve tvaru sněhuláka v Novosibirsku. Nosná konstrukce je tvořena 6,6 m vysokou ocelovou konstrukcí. Je vyrobena z obdélníkových a čtvercových trubek a v nejširším místě má průměr 5,0 m. Projekční kancelář Atelier P.H.A. řešila kompletní 3D model konstrukce sněhuláka pomocí SCIA Engineer.

Analýza zatěžovacích kombinací ve SCIA Engineer

Atelier P.H.A. potřeboval řešit kombinace zatěžovacích stavů pro mezní stav únosnosti i použitelnosti. SCIA Engineer umožnil zavést všechny typy zatížení: vlastní tíhu, opláštění, vítr, sníh i námrazu. Program spočítal jak vnitřní síly v ocelové konstrukci, tak její deformace. Statik také řešil otázku globální stability konstrukce sněhuláka a určil síly ve spojích trubek.
 
Snowman in SCIA Engineer - Total Deformation
Celková deformace hlavy sněhuláka

BIM mezi SCIA Engineer a Tekla Structures 

Vestavěný modul „SCIA 2 Tekla“ ve SCIA Engineer byl použit pro přenos modelu do Tekla Structures, kde byl projekt dokončen a připraven k výrobě. Skutečnost, že projektant zkombinoval silné stránky obou zde zmíněných programů vyústila v efektivní spolupráci mezi dodavatelem, projektantem a výrobcem.

Snowman in Tekla
Sněhulák v Tekla Structures 

Chcete se dozvědět více o spolupráci SCIA Engineer a Tekla Structures? 
Podívejte se na náš webinář: SCIA Engineer 18 - propojení s Tekla Structures a Revit

 

Snowman - Novosibirsk, Russia
Snowman Wind load
Snowman Icing load
Snowman Axonometry 1