Zavěšený most v Terenez (Bretaň) přes řeku Adler

Zákazník: 
Země: 
Francie

Interview s Jean-Christophem Habotem

Můžete popsat projekt, díky kterému jste dospěli k rozhodnutí používat právě SCIA Engineer?

V Tenerez (Bretaň) byl v roce 2011 postaven nový most přes řeku Adler. Tento most nahradil most starý.
Místní úřady rozhodly, že starý visutý most, který byl již uzavřen, bude demontován.

Rozměry mostu v Tenerez

 • Délka: 430 m
 • Pole: 272 m
 • Šířka: 8 m

Pro realizaci tento projektu byla vybrána pobočka Ginger CEBTP z Aix en Provence zaměřující se na konstrukce a patologii. Tato pobočka měla vyhodnotit nutné práce v různých fázích demontáže.

Jakým hlavním výzvám jste museli čelit?

Byly to zejména:

 • iterační výpočet počátečního napětí v kabelech (kalibrace modelu),
 • nelineární výpočet zohledňující velké deformace,
 • ověření stability konstrukce pro každou fázi demontáže se zohledněním zatížení od stavebních strojů, zejména fáze, ve které došlo k uvolnění předpětí v kabelech..

Proč jste si pro tento projekt zvolili SCIA Engineer?

 • Konečněprvkový model byl nejprve vytvořen v jiném programu, ale jejich řešič nedokázal provést nelineární výpočet s velkými deformacemi (což byl požadavek definovaný zadavatelem projektu).
 • Proto jsme se museli poohlédnout po jiném software.
 • Slyšeli jsme, že SCIA Engineer je pro takové úlohy vhodný, otestovali jsme jej a ujistili se, že je tím pravým řešením..

Jaké specifické problémy jste se SCIA Engineer řešili?

 • SCIA Engineer byl použit. k určení napětí a deformací v konstrukci v každé fázi demontáže a to s přesností, která odpovídala našim měřením  prováděným in-situ.
 • Konvergence nelineárního statického výpočtu pro nás byla rozhodujícím faktorem a.dovolila nám rychle provést analýzu demontážních stavů.

 

Ginger & Scia Engineer
Ginger & Scia Engineer