Přejít k hlavnímu obsahu

SCIA Engineer 19.1 - Design Accelerated!

Detail o SCIA Engineer 19.1 - Design Accelerated!

 

SCIA Engineer 19.1 navazuje na letošní hlavní verzi, SCIA Engineer 19, a přináší řadu významných rozšíření a nových funkcí zaměřených na návrh vícepodlažních budov, posudky ocelových a hliníkových konstrukcí, sdílení dat s jinými účastníky projektu a snadnou použitelnost programu. Všechny tyto novinky mají za cíl zvýšit produktivitu vaší práce při zpracování jak složitých a komplexních projektů, tak při řešení každodenních úloh.  
 

SCIA Engineer 19.1 rozšiřuje výpočtové možnosti představené ve verzi 19 a celkově zefektivňuje práci statiků zejména prostřednictvím: 

  • rychlé a snadné detekce kritických míst v železobetonové konstrukci díky optimalizovanému pracovnímu postupu využívajícímu souběžný návrh a posudek na mezní stav únosnosti i použitelnosti,  
  • přesnějších výsledků posudku na protlačení u základových desek a sloupů s hlavicemi,  
  • přesné definice parametrů podloží při seismické analýze,  
  • návrhu hliníkových konstrukcí podle EN 1999-1-1 + A1 + A2: 2013,  
  • snadného ověření modelu optimalizovanou kontrolou singularity pro nelineární výpočty,  
  • větší kontroly nad integračními dílci a jejich exportu do XML, 
  • přímého přístupu k analytickému datovému modelu (ADM) používanému na pozadí OpenAPI, 
  • nových rozšíření v propojeních s Tekla Structures a Revit, 
  • a dalších funkcí... 

 

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.