Menu

sens.20 - Fáze výstavby

sens.20

Hlavní výhody

Postupná montáž nebo betonáž konstrukčních prvků.
Postupné vytváření konečného profilu.
Postupné aplikování zatížení a předpětí.
Změny v okrajových podmínkách.
Odstranění dočasných konstrukčních prvků.

 

Stavební konstrukce jsou velmi často navrhovány z různých materiálů (např. oceli, železobetonových prefabrikátů, litého betonu). Statický systém se v průběhu výstavby mění. Modul počítá konstrukce složené 1D a 2D prvků umístěných do konstrukce v různých fázích výstavby. Historie napjatosti se počítá se zohledněním přidaných a odebraných podpor, dílců, zatěžovacích stavů, s uvážením změny průřezů a průřezových charakteristik apod.

Moderní stavební konstrukce jsou často navrhovány a konstruovány jako hybridní systémy složené z ocelových a betonových (prefabrikovaných i betonovaných v místě stavby) prvků . Hlavní nosné prvky se často montují předem a slouží jako podpůrný systém pro části průřezu nebo konstrukce, které se realizují později. Díky tomu se v průběhu výstavby mění statický systém.

Změny statického systému konstrukce v každé fázi je nutno zohlednit. Může se jednat o:

 • přidání nebo odebrání 1D konstrukčních prvků,
 • přidání 2D dílců (desek a skořepin)
 • přídání nebo odebrání podpor,
 • progresivní (postupné) vytváření dílců (např. spřažená mostovka),
 • postupné vytváření konečného profilu (fázované průřezy),
 • postupné aplikování zatížení a předpětí (v kombinaci s modulem sens.21: Modelování a výpočet předpětí).
 • změnu modulu pružnosti v čase,
 • redistribuci vnitřních sil vlivem dotvarování a smršťování (ve spojení s časově závislým výpočtem v modulu sens.21: Modelování a výpočet předpětí).
 • předem předpjaté kabely se po odříznutí stávají součástí konstrukce. Jejich tuhost se přidá k matici tuhosti konstrukce. Všechna zatížení přenášená konstrukcí automaticky způsobí změnu předpětí takového kabelu  (v kombinaci s modulem sens.21: Modelování a výpočet předpětí).

Construction Stages Construction Stages Construction Stages Construction Stages

Construction Stages

Nelineární výpočet je rozšířením k lineárnímu výpočtu fází výstavby a provozu. V každé fázi uvažuje geometrii deformované konstrukce, jak byla vypočtena v předchozí fázi. Ve SCIA Engineeru lze tento typ výpočtu použít na 3D rámové konstrukce.

 • Nelineární výpočet každé fáze. Lze zadávat následující nelinearity:
  • Nelineární podpory.
  • Nelinearity na prutu (např. pruty působící pouze v tlaku či pouze v tahu).
  • Nelineární klouby.
  • Geometrická nelinearita (P-Delta efekt).
 • Hodnoty počátečního napětí nebo poměrného přetvoření pro danou fázi se berou z fáze předchozí.

Construction Stages Construction Stages Construction Stages


Vyžadované moduly:

 • sen.00

Odeslat

Included in Edition: 
Expert
Ultimate