Menu

sencd.02 - Návrh protlačení podle EN

sencd.02

Hlavní výhody

Návrh a posudek smykové výztuže stropních a základových desek na protlačení dle EN 1992-1-1
Výpočet protlačení u stropních a základových desek
Automatické rozpoznání typu podpory a jejího umístění
Různé možnosti výpočtu součinitele ß
Posudek únosnosti desky podporuje různé typy výztuže

 

Protlačení je typem selhání železobetonových desek v důsledku velkých lokálních zatížení. U desek k tomu dochází např. v místě styku desky se sloupem. K poškození dojde vlivem smyku. Tento typ selhání je kritický, protože před jeho vznikem nejsou viditelné žádné příznaky.

Můžete posoudit, jestli podélná výztuž v desce přenese smykové síly v podpoře. Také můžete v případě potřeby navrhnout požadovanou smykovou výztuž v oblasti podpory.

Concrete punching design Concrete punching design

Návrh a posouzení protlačení desky

Concrete punching design

 • V příkazu Návrh protlačení můžete počítat a navrhovat výztuž na protlačení ve vybraných uzlech podle EN 1992-1-1:2004/A1:2014.
 • Všechny potřebné vstupní údaje automaticky převzaty z modelu. Poté následuje vytvoření základního kritického obvodu, který je základem pro ověření únosnosti betonu bez přidané výztuže na protlačení.
 • Pokud není únosnost betonu dostačující, je navržena výztuž na protlačení.
 • Celý výpočet je popsán ve stručném reportu a výsledky jsou vykresleny v grafickém okně.
 • Počítat lze vnitřní, hranové a rohové sloupové podpory obdélníkového a kruhového tvaru.

Použitý postup a podporované možnosti

Concrete punching design

Provádí se návrh i posudek výztuže na protlačení. Postup je jednoduchý. Vyberete 2D dílce a v servisu beton spustíte návrh výztuže na protlačení. Ve spojení desky a sloupu není třeba zadávat žádné speciální údaje. Všechny parametry betonu se automaticky načtou z nastavení materiálu.

Podporovány jsou následující případy.

 1. Výpočet smykové únosnosti stropní nebo základové desky podle Eurocode EN 1992-1-1 a NP.
 2. Podporovány jsou pouze obdélníkové a kruhové sloupy. Namísto sloupu můžete použít standardní podporu.
 3. Výpočet kritického obvodu s pomocí několika iterací pro nalezení nejkritičtější varianty.
 4. Různé možnosti pro výběr uzlů.
 5. Výpočet únosnosti desky se provede s nutnou a předpokládanou výztuží.
 6. Různé možnosti výpočtu součinitele ß:
 • Přibližná metoda podle EC2/ 6.3.4(6)
 • Se zohledněním požadavků NP na polohu podpory.
 • Vzorce podle EC2/ 6.4.3(3-5)
 1. Srozumitelné vyjádření, zda je třeba smyková výztuž.

Concrete punching design Concrete punching design Concrete punching design


Vyžadované moduly:

 • sen.00
 • sen.01

Odeslat

Included in Edition: 
Concept
Professional
Expert
Ultimate