Menu

sen.30 - Modelář 3D objektů

sen.30

Modelář 3D objektů je nástrojem pro modelování 3D těles primárně určený pro použití při modelování stavebních konstrukcí. Nabízí výhody plného 3D modelování, rendrování obrazu apod.

Základní funkce najdete v servisu Konstrukce > Modelování/Kreslení > Tělesa. Základní typy jsou:

 • Hranol
 • Válec
 • Rotační plocha

Kromě těchto obecných těles jsou k dispozici také otevřené skořepiny:

 • Otevřená skořepina - obecný polygon
 • Otevřená skořepina - rotační plocha
 • Otevřená skořepina - translační povrch

Tuto základní sadu si můžete rozšířit pomocí modulu sen.06 Parametrické modelování.

Modelář 3D objektů pracuje s tělesy, které jsou odvozeny od křivek. Všechny definiční křivky lze upravovat posunutím jejich definičních bodů, a to velmi jednoduchým a intuitivním způsobem.

sen.30 3D freeform modeller sen.30 3D freeform modeller sen.30 3D freeform modeller

Tak můžete vytvořit téměř libovolný tvar.

sen.30 3D freeform modeller sen.30 3D freeform modeller

Předdefinované tvary používají stejnou logiku jako jiné bloky ve SCIA Engineer. V dialogu nastavujete sadu parametrů, ale po umístění do projektu je tvar zafixován a již jej nelze upravovat parametricky. Pokročilé modelování obecných těles jako tažená tělesa, rotační tělesa apod. Logické operace jako průnik, sjednocení, rozdíl lze použít spolu s dalšími funkcemi na úpravu tvaru těles.

Zadání základních těles pomocí tažení nebo rotace čar a křivek.

Objemové tvary lze vytvářet dvěma způsoby: tažením a rotací. Jakákoli hrana může být přímá nebo zakřivená a je tak možné vytvářet pestrou škálu tvarů.

sen.30 3D freeform modeller sen.30 3D freeform modeller

Všechny křivky si pamatují svůj typ a lze je kdykoliv upravit. Všechny křivky i přímky si pamatují polohu svých definičních bodů a jejich posunutím tak lze výsledný tvar rychle a jednoduše upravovat. Použít můžete klasické funkce jako „posun“, „měřítko“, „protažení“ stejně jako numerické editování vrcholů v tabulce. Stejně jako u jiných entit ve SCIA Engineer můžete použít parametrizaci a vytvářet tak parametrické šablony těles. Pro parametrické modelování je zapotřebí modul sen.06 Parametrické modelování.

3D logické operace

sen.30 3D freeform modeller

Logické operace jsou standardním nástrojem pro efektivní modelování 3D těles. 3D modelář podporuje všechny běžné operace:

 • sjednocení
 • rozdíl
 • průnik (XOR)
 • rozdíl (OR)

  sen.30 3D freeform modeller sen.30 3D freeform modeller

Jak již bylo uvedeno dříve, modelář 3D objektů obsahuje celou sadu funkcí na efektivní úpravy těles. Ta je založena na technologii víceúrovňové definice ploch, díky čemuž lze manipulovat s primární i sekundární úrovní definice geometrie.


Vyžadované moduly:

 • sen.00

Odeslat

Category: 
Included in Edition: 
Ultimate