Přejít k hlavnímu obsahu

scia.d.foundation - Návrh základových konstrukcí

 • Kód modulu scia.d.foundation
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Jiné
 • License Subscription

Hlavní výhody

 • Jak posudek stability, tak AutoDesign základové patky jsou časově nenáročné.
 • Můžete posoudit jak nadzemní konstrukci, tak základy
 • Optimalizace: AutoDesign základových patek je velmi rychlý. Optimalizovat můžete jeden nebo více rozměrů základové patky. Při optimalizaci citlivost se najednou optimalizuje několik parametrů. SCIA Engineer najde základ s optimálními geometrickými rozměry.
 • AutoDeign základové patky může probíhat zároveň s AutoDesignem samotné konstrukce.
 • K dispozici je podrobný výstup se vstupními hodnotami, výsledky a použitými články normy.
 • Provádí se jednotkový posudek: ten dává kritickou hodnotu ze tří posudků.

Základové patky se používají pod sloupy k roznosu zatížení do podloží. Obecně jsou čtvercové nebo obdélníkové a jejich půdorysný rozměr je dán únosností zeminy. Tvar je půdorysně také určen uspořádáním sloupů a zatížením, které je nutno roznést do podloží. Ve SCIA Engineer můžete posoudit stabilitu základové patky podle EC-EN 1997-1.

Podpora typu základová patka rozšiřuje nabídku typů podpor ve SCIA Engineer. Kromě zohlednění tuhosti pod konstrukcí je také možné posuzovat stabilitu základové patky podle EN 1997-1. Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1: Obecná pravidla, 2004.

Provádět lze tři samostatné posudky:

 • Posudek únosnosti;
 • Posudek únosnosti proti sesuvu;
 • Posudek excentricity.

Navíc lze využít AutoDesign a optimalizovat rozměry základu. Z geotechnické zprávy lze převzít maximální napětí a použít jej pro automatický návrh. Vlastnosti základové patky jsou definovány následujícími parametry:

 • Geometrie základové patky;
 • Vlastnosti podloží.

Pro vybrané základové patky je možné provést návrh a optimalizaci. Pro všechny patky v modelu lze využít optimalizaci pomocí celkového AutoDesignu.

Geotechnické kombinace

Pro posudky základů jsou k dispozici kombinace pro mezní stav únosnosti podle EN (STR/GEO) sada B a sada C.

Pro posudek se automaticky vytvoří skupina výsledků GEO. Tato skupina obsahuje všechny kombinace typů: EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B a EN-MSÚ (STR/GEO) Sada C. Druhá uvedená se použije pro geotechnický návrh podle přístupu 1.

Zadání základové patky

Geometrie a další parametry základové patky se zadávají v samostatném dialogu. S vlastnostmi základové patky je také propojena knihovna podloží.

Posudek stability základové patky

Obecně lze provádět tři oddělené posudky:

 • Posudek únosnosti podle článku EN 1997-1 6.5.2 a přílohy D. Svislá návrhová síla Vd musí být menší nebo rovna únosnosti Rd.
 • Posudek únosnosti proti sesuvu se provádí podle EN 1997-1 čl. 6.5.3. Vodorovná návrhová síla Hd musí být menší nebo rovna součtu únosnosti proti posuvu Rd a kladného účinku zemního tlaku na straně základu Rp,d.
 • Posudek excentricity se provádí podle EN 1997-1 článku 6.5.4. Zvláštní preventivní opatření jsou vyžadována pro zatížení s velkou excentricitou.

Při provádění posudků závisí použité součinitele bezpečnosti na přístupu zvoleném v nastavení pro geotechniku.

AutoDesign

K dispozici je také funkce pro optimalizaci základové patky. Ta umožňuje snadno najít optimální geometrii patky. Uživatel si může k optimalizaci zvolit kterýkoli rozměr patky nebo i několik parametrů najednou. Tomu se říká optimalizace citlivosti - ověřuje citlivost posudku na změnu určitého parametru.

Maximální hodnota posudku je nastavitelná pro každý ze tří hlavních posudků.

 

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu