Přejít k hlavnímu obsahu

scia.m.csseditor - Editor obecného průřezu

 • Kód modulu scia.m.csseditor
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Modelování
 • License Subscription

Hlavní výhody

 • V Editoru obecného průřezu můžete graficky zadat libovolný tvar průřezu, včetně průřezů složených z několika částí nebo i materiálů.
 • Průřezové charakteristiky se spočtou automaticky a průřez můžete použít ve výpočtech i v návrhových modulech.
 • Editor profilů slouží k úpravě nebo vytváření profilů složených z tvarů již existujících v knihovně průřezů.
 • SCIA Engineer nabízí rozsáhlou knihovnu tvarů, které lze použít jako šablony.
 • Do SCIA Engineer lze tímto způsobem integrovat katalog libovolného výrobce a s průřezy se pak zachází jako s jakýmkoli jiným průřezem ve SCIA Engineer.

Obecné průřezy

V Editoru obecného průřezu můžete zadat průřezy složitých tvarů a ty pak použít ve výpočtu i v posudcích.

 • V grafickém uživatelském prostředí můžete při tvorbě průřezů pracovat s běžnými grafickými entitami: čarami a křivkami, polygony, geometrickými tvary i s otvory apod.
 • Vytvářet můžete masivní i tenkostěnné průřezy.
 • Vkládat lze i průřezy z knihovny průřezů a ty je možno kombinovat s dalšími průřezy nebo se zadanými tvary.
 • Je možno importovat soubory DXF a DWG.
 • Jednotlivé části obecného průřezu se zadávají výše uvedenými způsoby. Dílčí části se pak použijí k vytvoření konečného tvaru.
 • Jednotlivé části průřezu je možno přiřadit do různých fází výstavby. Definujete, ve které fázi se aktivuje jaká část průřezu.

Parametrizace

Rozměrům průřezu můžete přiřadit parametry a vytvářet tak průřezy parametrické.

 • Souřadnicím uzlů lze také přiřadit parametry.
 • Parametrem je buď hodnota nebo vzorec. Tím lze zadávat závislosti mezi jednotlivými rozměry průřezu.
 • Obecné průřezy lze použít u dílců s proměnným průřezem. Následující obrázky ukazují dílce s proměnným průřezem zadaným jako obecný průřez.

Překrývající se části průřezu

 • U některých složených průřezů se mohou jednotlivé části překrývat,
 • Pro každou část průřezu lze zadat hodntu „priority“ - část s vyšší prioritou se pak uvažuje jako reference pro materiál v oblasti přesahu.

Vizualizace

 • Průřez se vykresluje v editoru obecného průřezu a v knihovně průřezů.
 • Přítomnost více materiálů v průřezu lze naznačit nastavením různých barev pro dílčí materiály.
 • Do obrázku průřezu můžete přidat různé texty a popisy.

Výpočet vlastností průřezu

 • Geometrické průřezové charakteristiky jsou počítány automaticky (např. plocha, vysýchající povrch, moment setrvačnosti, modul průřezu, krouticí parametry apod.).
 • Krouticí parametry se určují pomocí 1D nebo 2D konečných prvků podle toho, zda se jedná o tenkostěnný nebo tlustostěnný průřez.

Klasifikace ocelových a hliníkových dílců

 • Jak tenkostěnné, tak polygonální tvary lze klasifikovat na základě jejich štíhlosti.
 • Pro třídu 4 se spočtou charakteristiky efektivního průřezu i pro obecný průřez.

Editor profilů

Editor profilů slouží k úpravě profilů v knihovně průřezů.

 • Existující profily se použijí jako šablona pro nový průřez.
 • Nové průřezy a jejich charakteristiky se zadávají v tabulce.
 • Data lze kopírovat z externích databází nebo tabulkových procesorů.
 • Průřezové charakteristiky (včetně krouticích) se spočtou okamžitě.
 • Spočtené průřezové charakteristiky lze ručně upravovat.
 • Pro minimalizaci chyb se uživatelská data automaticky kontrolují.

Díky konzistentnímu používání kódu tvaru se s novými průřezy pracuje v posudcích stejně jako s integrovanými průřezy.

 • Imperfekce prutu a efektivní průřez se odvozují stejně jako u ostatních profilů.
 • Pro ocelové průřezy třídy 1 a 2 lze provádět plastický posudek.
 • Pro průřezy třídy 4 se použijí efektivní průřezové charakteristiky.
 • Vzpěrné křivky pro každý průřez lze upravit.

Počet uživatelských knihoven není omezen. Uživatelské knihovny obsahují stejné parametry jako knihovny systémové, ale umožňují úpravu dat, např. pro dílčí projekt.

 • Uživatelem zadaná metoda výroby.
 • Zadané profily lze vhodně filtrovat pro větší přehlednost.
 • Pomocí jednoduchého ASCII importu a exportu lze průřezy přenášet mezi knihovnami.

Podle typu profilu můžete přidávat další popisné informace.

 • Ty lze uložit do externího souboru a použít v případě potřeby.
 • Přídavná data lze zadávat ve více jazycích.

 

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu