Přejít k hlavnímu obsahu

Stavební normy ve SCIA Engineer

  • Software
    • SCIA Engineer
  • Kategorie Návrhové normy
  • License Trvalé, Subscription

Na této stránce najdete tabulku mezinárodních stavebních norem implementovaných ve SCIA Engineer.

  Eurocode * IBC code NBR code SIA
 

us flag brazil flag brazil flag

Zatížení a kombinace

       
Norma

EN 1990

EN 1991-1-2

EN 1991-1-3

EN 1991-1-4

EN 1998

ASCE 7-10

(-) SIA 261:2013
3D generátor zatížení větrem    
Rozšířené pohyblivé zatížení, šablony zatížení      
Seismické spektrum  

Návrh ocelových rámů

       
Norma

EN 1993-1-1

EN 1993-1-2

EN 1993-1-5

EN 1993-1-8

AISC 360-10

NBR 8800 SIA 263:2013
Posuzování ocelových prvků - rámové konstrukce
Posudek požární odolnosti    
Ocelové přípoje: modelování a posudky    

Za studena tvarované průřezy

       
Norma EN 1993-1-3 (-) NBR 14762 SIA 263:2013
Posuzování ocelových prvků - rámové konstrukce  
Posudek požární odolnosti    

Návrh betonových prvků

       
Norma

EN 1992-1-1

EN 1992-1-2

EN 1992-2

(-)

NBR 6118 SIA 262:2013
Knihovna normových průřezů  
Návrh a posudek železobetonových prvků  
Normově závislé průhyby (NZP)  
Požární odolnost železobetonových nosníků      
Předem a dodatečně předpínané dílce: návrh a posudek      

Návrh betonových desek

       
Norma

EN 1992-1-1

EN 1992-1-2

EN1168

ACI 318-08 NBR 6118 SIA 262:2013
Knihovna normových průřezů
Návrh a posudek železobetonových prvků ✔ (only design)
Normově závislé průhyby (NZP)    
Požární odolnost železobetonových nosníků      

Návrh spřaženého nosníku

       
Norma

EN 1994-1-1

EN 1994-1-2

EN 1993

AISC 360-10

AISC 360-05

(-) (-)
Návrh spřažených nosníků (v montážní a konečné fázi)    
Další posudky (trny, podélná výztuž)    
Posudek požární odolnosti      

Návrh spřaženého sloupu

       
Norma

EN 1994-1-1

EN 1994-1-2

EN 1993

(-) (-) (-)
Návrh spřažených sloupů      
Posudek požární odolnosti      

Návrh dřevěných rámů

       
Norma EN 1995-1-1 (-) (-) (-)
Návrh a posudky prvků z lepeného laminovaného dřeva      
Definice tříd      

Návrh hliníkových rámů

       
Norma EN 1999 (-) (-) (-)
Knihovna normových průřezů      
Návrh a posouzení hliníkových konstrukcí      

Zakládání

       
Norma EN 1997 (-) (-) (-)
Stabilitní posudek základových patek      

Lešení

       
Norma EN 12811-1 (-) (-) (-)
Modelování a posudky lešení      

Seismicita

       
Norma EN 1998 ASCE 7-10 (-) (-)
Seizmický výpočet    

 

* podrobnosti o podporovaných národních přílohách Eurokódů najdete na stránce Implementované národní přílohy Eurokódů ve SCIA Engineer.

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu