Proč nemohu provést konverzi výztuže?

Během konverze výztuže předpokládané výztuže na skutečné pruty (zejména u starších příkladů) se může objevit chybová hláška „Převod výztuže nebyl proveden, protože typ zóny smykové výztuže je nastaven na Žádná ve výchozím nastavení návrhu“.

Design defaults  


V takovém případě je třeba jít do Výchozího nastavení návrhu, aktivovat rozšířený mód a v sekci Obecné je možnost Typ zóny pro opravené smykové výztuže. Toto nastavení poskytuje tři různé možnosti, které jsou vysvětleny níže:

  1. Žádná: Zóny smykové výztuže nejsou vytvořeny. Konverze předpokládané výztuže (Aswm,prov) není možná.
  2. Geometrická: Dílec je v každém poli geometricky rozdělen na zóny stejné délky.
  3. Odsazení: Dílec je v každém poli rozdělen na zóny podle nejčastější rozteče (vzdálenosti) mezi pruty.

Výchozí nastavení návrhu


Jak je uvedeno výše, převod na skutečnou výztuž není možný, je-li je ve výchozím nastavení návrhu vybrána možnost Žádná. Jakmile toto nastavení změníte na možnosti Geometrická nebo Odsazení, bude provedena konverze předpokládané výztuže.