Overslaan en naar de inhoud gaan

Foutmelding bij de conversie naar werkelijke staven

Details van Foutmelding bij de conversie naar werkelijke staven

  • Modulecode ESA1609
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

Het is mogelijk dat je bij de conversie van aanwezige wapening naar praktische wapening de foutmelding ‘Conversie van wapening is niet uitgevoerd omdat in de Standaardinstellingen voor ontwerp het Zonetype van afschuifwapening is ingesteld op ‘Geen’’ verkrijgt. Dit wordt namelijk veroorzaakt door een foutieve instelling in de ontwerp standaardinstellingen voor het wapeningsontwerp.

Wanneer je de betoninstellingen opent, is het belangrijk dat je de weergave instelt op ‘Volledige set-up’. Onder het hoofdstuk ‘Solverinstellingen’ kan je de instellingen voor ‘conversie naar wapeningsstaven’ terugvinden, waaronder dus ook het 'zonetype'. Deze instelling biedt drie verschillende optie die hieronder uitgelegd worden:

  1. Geen: de aanwezige afschuifwapening (Aswm, prov.) volgt de logica van Aswm, req. Waardoor er geen conversie naar praktische wapening doorgevoerd wordt.
  2. Geometrisch: het element wordt in elke overspanning geometrisch verdeeld in een maximum aantal zones – dewelke gedefinieerd zijn in het wapeningssjabloon – met dezelfde lengte, waarbij er per zone één bepaalde beugelafstand toegepast wordt.
  3. Tussenruimte: SCIA berekent de lengte van elke zone per tussenafstand op basis van een zo optimaal mogelijk ontwerp.

Zoals hierboven vermeld, de conversie naar werkelijke staven zal niet mogelijk zijn als de optie 'geen' is geselecteerd binnen deze betoninstellingen. Vanaf dat je deze instellingen wijzigt, zal de conversie wel mogelijk zijn.

Note: Als er beton data is toegevoegd aan de elementen, zal je deze eigenschap in deze data moeten aanpassen.