Přejít k hlavnímu obsahu

Chyba: Převod výztuže nebyl proveden

Detail o Chyba: Převod výztuže nebyl proveden

  • Kód modulu ESA1609
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Během konverze předpokládané výztuže na skutečné pruty (zejména u starších příkladů) se může objevit chybová hláška „Převod výztuže nebyl proveden, protože typ zóny smykové výztuže je nastaven na Žádná ve výchozím nastavení návrhu“.

Toto chování je způsobeno nastavením v "Nastavení pro betonové konstrukce".
V takovém případě je třeba jít do "Nastavení pro betonové konstrukce", aktivovat rozšířený mód a v sekci Nastavení řešiče > Konverze na pruty je možnost Typ zóny opravené smykové výztuže. Toto nastavení poskytuje tři různé možnosti, které jsou vysvětleny níže:

  1. Žádná: Zóny smykové výztuže nejsou vytvořeny. Konverze předpokládané výztuže (Aswm,prov) není možná.
  2. Geometrická: Dílec je v každém poli geometricky rozdělen na zóny stejné délky.
  3. Odsazení: Dílec je v každém poli rozdělen na zóny podle nejčastější rozteče (vzdálenosti) mezi pruty.

Jak je uvedeno výše, převod na skutečnou výztuž není možný, je-li je ve výchozím nastavení návrhu vybrána možnost Žádná. Jakmile toto nastavení změníte na možnosti Geometrická nebo Odsazení, bude provedena konverze předpokládané výztuže.

Při otevírání projektů vytvořených ve verzích, ve kterých ještě toto nastavení nebylo k dispozici, je ve výchozím nastavení "Typ zóny opravené smykové výztuže" nastaven na "Žádná" a "Minimální délka púro podélnou výztuž" na hodnotu 0.