Proč SCIA Engineer nabízí více způsobů jak zobrazit vnitřní síly a jaký je mezi nimi rozdíl?

SCIA Engineer nabízí 3 možnosti, jak a kde zobrazit vnitřní síly betonových prvků. Tato otázka vysvětluje, proč existuje tolik možností a jaký je mezi nimi rozdíl…

Vnitřní síly z FEM databáze

Jedná se o „čisté“ vnitřní síly z FEM analýzy, které nejsou upraveny a můžete je zobrazit pro jakýkoli materiál. Najdete je ve složce Výsledky > Nosníky > Vnitřní síly.

   Fem databáze
 

Vnitřní síly v servisu beton

V servisu beton můžete zobrazit vnitřní síly na cestě Beton > Návrh výztuže > 1D dílce > Vnitřní síly

Tyto vnitřní síly se používají pro návrh výztuže. Pro návrh výztuže potřebuje program poměr podélné výztuže a betonové plochy. Protože výztuž ještě není navržena, poměr je ve výchozím nastavení 2% a uživatel ho může změnit v nastavení Beton > Nastavení betonu > Nastavení řešiče > Vnitřní síly > Vnitřní síly MSÚ > Odhad procenta podélné výztuže pro přepočet vnitřních sil při návrhu výztuže

Odhad procenta podélné výztuže

Vnitřní síly v servisu beton lze upravit redukcí smykové síly nebo momentů nad podpěrami. Tyto možnosti jsou ve výchozím nastavení vypnuty a uživatel je může zapnout v Nastavení betonu přímo pod odhadem poměru podélné výztuže.

Redukce vnitřních sil

* Pro výše uvedené musí být zapnutý pokročilý režim konkrétního nastavení.

To vše má určitý dopad na návrh a úsporu výztuže a díky tomu můžete snížit náklady projektu.

Redukce smykových sil    Redukce ohybových momentů    Vliv redukce vnitřních sil na návrh výztuže

Pro posudky betonových prutů se používá skutečná výztuž. V zásadě existuje malý rozdíl mezi vnitřními silami v posudcích a v návrhu výztuže, kde se místo skutečné výztuže bere v úvahu výše uvedený poměr. Uživatel může tyto vnitřní síly zobrazit na cestě Betonu > Posouzení železobetonu (MSÚ+MSP) > 1D dílce > Vnitřní síly.