Overslaan en naar de inhoud gaan

Interne krachten voor 1D wapeningsontwerp

Details van Interne krachten voor 1D wapeningsontwerp

  • Modulecode ESA1606
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

SCIA Engineer bevat 2 opties waarmee je de interne krachten in betonnen elementen kan opvragen: één in het werkstation Resultaten en één in het werkstation Beton. Deze FAQ bespreekt het verschil tussen deze opties.

Interne krachten uit de EEM database

Dit zijn de onbewerkte interne krachten uit de eindige elementen analyse. Ze zijn niet gewijzigd en worden weergegeven onafhankelijk van het gekozen materiaal. Deze vind je terug via Hoofdmenu > Resultaten > 1D-elementen > Interne krachten of in ht werkstation resultaten:

Interne krachten in het betonmenu

In het betonmenu kan je de interne krachten weergeven via Hoofdmenu > Ontwerp > Beton 1D > Interne krachten voor ontwerp

Het resultaat dat je hiermee bekomt, houdt rekening met de modificaties van de ontwerpwaarden:

  • Reductie van de dwarskracht en moment boven de steunpunten
  • Verschuiving van de momentcurve
  • De invloed van het eerste- en tweede-orde effect.

Deze interne krachten worden dan verder gebruikt in het wapeningsontwerp. De interne krachten worden iteratief herberekend met de effectief ontworpen wapening, in de laatste iteratiestap zijn de interne krachten dus steeds herrekend met de effectieve wapeninglagen. In andere woorden, wanneer je het commando 'interne krachten voor ontwerp' uitvoert, wordt het ontwerpproces toegepast om de wapening te bepalen en om vervolgens de interne krachten te bepalen.

Opmerking: In oudere SCIA Engineer versies is een parameter 'Geschatte ratio van de langswapening voor herberekening van de interne krachten voor het ontwerp' die hiervoor gebruikt werd. De nieuwe iteratieve methode is een stuk accurater.

Interne krachten uit het betonmenu kunnen beïnvloedt worden door de reductie van de dwarskracht of het moment boven de steunpunten. Deze opties staan standaar uit. Je kan deze terugvinden en inschakelen via Hoofdmenu > Ontwerp > Betoninstellingen > instellingen:

 

Wijzigingen die je hier aanbrengt, hebben een invloed op de uiteindelijke hoeveelheid wapening. Dit kan dus zeker de kostprijs van het project reduceren.

De uiteindelijke wapening wordt gebruikt voor de controles van de 1D elementen. Je kan de interne krachten voor controle opvragen via Hoofdmenu > Ontwerp > Beton 1D > Interne krachten voor controle. Aangezien dat het iteratieve proces de uiteindelijke wapening reeds mee in rekening brengt, zou er geen verschil mogen zijn met de interne krachten voor het betonontwerp in het betonmenu.

Opmerking: Je kan de verschillen tussen de originele en de herberekende interne krachten ook terugvinden in het betonmenu. 

Je kan zowel de originele interne krachten als de herberekende interne krachten voor het betonontwerp opvragen in het betonmenu. Zo kan je ook de waarde M-MEd of V-VEd opvragen. Indien de optie 'reductie' is ingeschakeld, zal je zowel grafisch als numeriek een verschil kunnen terugvinden.