Přejít k hlavnímu obsahu

Vnitřní síly pro návrh 1D dílců

Detail o Vnitřní síly pro návrh 1D dílců

  • Kód modulu ESA1606
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

SCIA Engineer nabízí 2 možnosti, jak a kde zobrazit vnitřní síly betonových dílců: lze to na pracovišti Výsledky a pak také na pracovišti Beton. Tato otázka vysvětluje jaký je mezi nimi rozdíl.

Vnitřní síly z FEM databáze

Jedná se o „čisté“ vnitřní síly z FEM analýzy, které nejsou upraveny a můžete je zobrazit pro jakýkoli materiál. Najdete je ve složce Hlavní menu > Výsledky > 1D dílce > Vnitřní síly:

 

Vnitřní síly v servisu beton

V servisu beton můžete zobrazit vnitřní síly na cestě Hlavní menu > Návrh > Beton 1D > Vnitřní síly pro návrh.

Výsledky vnitřních sil v servisu beton zahrnují změny návrhových hodnot:

  • redukci smykové síly a ohybového momentu nad podporami
  • posun ohybového momentu
  • vliv excentricity prvního a druhého řádu

Tyto vnitřní síly se používají pro návrh výztuže. Program iterativně přepočítává vnitřní síly s aktuálně navrženou výztuží, tak že v posledním iteračním kroku jsou vnitřní síly v podstatě přepočítány s touto (skutečnou) úrovní výztuže. Jinými slovy, když spustíte příkaz pro návrh vnitřních sil, celý návrh se spustí, pro získání výztuže a poté pro získání konečných vnitřních sil.

Poznámka: ve starších verzích SCIA byl k tomuto účelu používaný parametr 'Odhad poměru podélné výztuže pro přepočet vnitřních sil', nicméně nová iterativní metoda je nyní přesnější. 

Vnitřní síly v servisu beton mohou být upraveny použitím redukce smykové síly nad podporami nebo redukce momentu nad podporami. Tyto hodnoty jsou ve výchozím nastavení vypnuty, nicméně lze je zapnout  přes Hlavní menu > Návrh > Nastavení pro betonové konstrukce > Nastavení

To vše má určitý dopad na návrh a úsporu výztuže a díky tomu můžete snížit náklady projektu.

Vnitřní síy pro posudky lze zobrazit přes Hlavní menu > Návrh > beton 1D > Vnitřní síly pro posudky, ale protože se iteračním postupem získá konečná výztuž, měly by tyto síly být stejné jako u Vnitřních sil pro návrh.

Poznámka: rozdíly mezi původními a přepočítanými vnitřními silami lze porovnat v servisu beton.

V servisu beton můžete zvolit příkaz vnitřní síly a vybrat hodnoty M-MEd nebo V-VEd. Pokud je volba redukce aktivována (v nastavení betonu), můžete poté rozdíl spatřit graficky i číselně.