Jak importovat průřezy z formátu dwg/dxf?

Pro vytváření vlastních/libovolných profilů je potřeba mít moduly esa.07 Obecný průřez (stará ochrana) nebo sen.05 Editor obecného průřezu (cloudová ochrana), potom je možné importovat průřezy z formátu *.dwg nebo *.dxf do SCIA Engineer.

Začnete v hlavním menu jděte do knihovny průřezů a vyberte nový průřez. „Knihovny“ > „Průřezy“ můžete přidat nový průřez typu „Obecný průřez“.

Knihovna průřezů.

Obecný průřez.

Po kliknutím [Přidat] se otevře okno „Editor obecného průřezu“.

Editor obecného průřezu.

Objeví se více možností. Kromě importu souboru dxf / dwg je také možné zadat požadovanou geometrii pomocí polygonů nebo vytáhnout existující průřez z knihovny přes ikonku Průřez z knihovny a editovat ho.  Kromě toho mohou být rozměry dokonce parametrizovány.

Nyní vyberte možnost „Importovat dxf / dwg“ a otevřete příslušný soubor. Import průřezu vyžaduje následující kroky.

 

  1. Z načteného výkresu průřezu, který se rozpadne na křivky, je potřeba vytvořit polygon. Přes funkci „Spojit čáry do uzavřeného polygonu“ a tlačítko „Výběr křivek“, levým tlačítkem myší vyberte všechny křivky, ze kterých se mají vytvořit polygony.

Výběr křivek.

  1. Po výběru křivek použijte příkaz „Spojit čáry

Spojit čáry.

  1. Program zobrazí hlášení o vytvořených polygonech a případných chybách. Chyby musíte opravit v původním výkrese. Ukončíte propojování přes tlačítko „Konec

Ukončení propojování.

  1. Vyberte v položce Načíst jako: Polygon

Levým tlačítkem myší označíte vnější polygon:

Polygony.

  1. Vyberte v položce Načíst jako: Polygonální otvory

Levým tlačítkem myší označíte polygonální otvory:

Polygonální otvory.

  1. Importujte vybraný průřez přes tlačítko „Načíst výběr“:

Načíst výběr.

  1. Vyberte materiál průřezu:

Materiál průřezu.

  1. Vyberte fázi, ve které vznikne otvor.

Fáze průřezu.

  1. Vyberete bod vložení v dialogu Editoru obecného průřez.

Bod vložení.

TIP: Dejte pozor, abyste ve zdrojovém souboru definovali všechny obrysy jako křivky a každý segment kruhu definovali jako oblouk přes 3 body (ne aproximovaný množstvím přímek).

TIP: Stejným způsobem můžete vkládat tenkostěnné průřezy.

Tenkostěnné průřezy.

  1. Po kliknutí na [Zavřít] se získá následující výsledek:

Použít 2D MKP výpočet.

Klepnutím v tomto okně na [Aktualizovat] zobrazíte vlastnosti průřezu vypočtené programem SCIA Engineer na základě standardních vzorců známých ze základní mechaniky.

Chcete-li získat přesnější výsledky pro vlastnosti smyku a kroucení, doporučujeme vybrat možnost „Použít 2D MKP výpočet“. V takovém případě se některé výpočty provádějí na základě teorií Grasshof-Zuravski a Prandtl.

Charakteristiky průřezu.

TIP:

Tento nový průřez spolu s celou sadou průřezů lze také uložit do databázového souboru (* .db4) pomocí ikony „Uložit do souboru“. Poté jej lze načíst do jakéhokoli projektu SCIA Engineer pomocí ikony „Načíst ze souboru“.

Načíst ze souboru.