Jak modelovat pruty „pouze tažené“?

To je možné pouze v případě, že máte modul esas.07 Pouze tažené pruty (stará ochrana) nebo sens.00 Základní nelineární výpočty (cloudová ochrana). Postupujte podle níže uvedených kroků.

1) V datech o projektu půjdete do záložky „Funkcionalita“ zapnete funkci „Nelinearity“ a „Lokální nelinearity prutů“.

Data o projektu.

2) V servisu Konstrukce > Výpočtová data, je dostupná nová položka  „Nosník – Nelinearita

Lokální nelinearity.

Vyberte „Vyloučení tlaku“ a vyberte pruty, které mají přenášet pouze tah. Na prutech se objeví značka šipek, která značí vyloučení tlaku.

Pouze tah.

3) Další krok je vytvořit nelineární kombinace skrz Hlavní strom > Zat. Stavy, kombinace > Nelineární kombinace

Pro více informací o nelinárních kombinací, je k dispozici FAQ „JAK VYTVOŘIT NELINEÁRNÍ KOMBINACE?“ (FAQ ESA1203).

4) Nyní může být proveden nelineární výpočet.  Je to iterativní výpočet, během kterého tlačené pruty s vyloučením tlaku budou eliminovány a budou přenášet „pouze tah“.

Výpočet.

5) Výsledky normálových sil – vyberte prvky, které mají přenášet „pouze tah“. Nyní si můžete prohlédnout a porovnat v nabídce Výsledky:

Výsledky pro Lineární kombinaci:

Vnitřní síly z lineární kombinace.

Výsledky pro Nelineární kombinaci (se stejným obsahem zatížení jako lineární kombinace):

Vnitřní síly z nelineární kombinace.