Přejít k hlavnímu obsahu

Modelování prutů přenášejících pouze tah

Detail o Modelování prutů přenášejících pouze tah

  • Kód modulu ESA1102
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Prvky přenášející pouze tah (vyloučení tlaku) je možné pouze v případě, že máte modul sens.00 Základní nelineární výpočty. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1) V dialogu Data o projektu (Hlavní menu → Soubor → Nastavení projektu) je potřeba na záložce „Funkcionalita“ aktivovat funkci „Nelinearity“ a „Lokální nelinearity prutů“:

 

2) V Zadávacím panelu → pracoviště Konstrukce → kategorie Okrajové podmínky, je dostupná nová položka "Nelinearita 1D":

 

Vyberte „Vyloučení tlaku“ a vyberte pruty, které mají přenášet pouze tah. Na prutech se objeví značka šipek, která značí vyloučení tlaku.

3) Další krok je vytvořit nelineární kombinace např. přes Hlavní menu → Knihovny → Zatěžovací stavy, kombinace → Nelineární kombinace.

Více informací ohledně nelineárních kombinacích je k dispozici v často kladené otázce Nelineární kombinace.

4) Nyní může být proveden nelineární výpočet.  Je to iterativní výpočet, během kterého bude z prutů vyloučen tlak a pruty budou přenášet pouze tah.

5) Výsledky normálových sil – vyberte prvky, které mají přenášet „pouze tah“. Nyní si můžete prohlédnout a porovnat v nabídce Výsledky:

Výsledky pro Lineární kombinaci:

Výsledky pro Nelineární kombinaci (se stejným obsahem zatížení jako lineární kombinace):