Jak nahrát esa soubor do jiného esa souboru?

Pokud máte dva samostatné esa soubory a chcete nahrát jeden do druhého, můžete postupovat dle kroků níže.

POZNÁMKA: Importovaný esa soubor musí být stejné nebo nižší verze SCIA Engineer jako esa soubor, do kterého chcete projekt nahrát.

1. Otevřete jeden projekt esa.

2. Konstrukce > Rozšířené zadání > Importovat projekt (esa soubor).

Obrázek 1: Import esa souboru.  

Obrázek 1: Import esa souboru.

3. Vyberte soubor, který chcete nahrát.

4. Zadejte bod vložení.