Jak zadávat absence?

V praxi se může stát, že vybrané části konstrukce nejsou vždy aktivní. Například čerstvě vybetonované prvky nejsou schopny přenášet žádné zatížení nebo se může stát, že některé výztužné ocelové diagonály chybí v počátečních fázích výstavby.

Díky Absencím umožňuje SCIA Engineer takovéto případy modelovat. Absence znamená, že určitá část modelu chybí v určitém zatěžovacím stavu.

Pokud chcete do projektu přidat Absence a propojit je se zatěžovacím stavem, můžete postupovat podle následujících kroků:

  • V okně Data o projektu vyberte funkci Modifikátory modelu.

Obrázek 1: Data o projektu.
Obrázek 1: Data o projektu.

  • Funkce Modifikátory modelu se zobrazí v hlavním stromě. Můžete vytvořit Skupinu modifikací nebo můžete přejít přímo k Modifikátorům modelu (v tomto případě se první Skupina modifikací vytvoří automaticky).

Obrázek 2: Modifikátory modelu a Skupiny modifikací.  
Obrázek 2: Modifikátory modelu a Skupiny modifikací.

  • V Modifikátorech modelu můžete definovat Absence na uzlových podporách, 1D prvcích a/nebo 2D prvcích.

Obrázek 3: Absence.
Obrázek 3: Absence.

  • Nezapomeňte přiřadit Skupinu modifikací zatěžovacímu stavu
    Hlavní strom > Zat. stavy, kombinace > Zat. stavy

Obrázek 4: Přiřazení Skupiny modifikací zatěžovacímu stavu.
Obrázek 4: Přiřazení Skupiny modifikací zatěžovacímu stavu.

 

Poznámka:

  • Před SCIA Engineer 19.0 mohly být Absence použity pouze pro lineární výpočty. Od SCIA Engineer 19.0 je možné použít Absence i pro nelineární výpočty, pokud je Skupina modifikací nastavena pro všechny zatěžovací stavy nelineární kombinace.
  • Před SCIA Engineer 19.0 neexistovala funkce Modifikátory modelu. Místo toho bylo třeba aktivovat službu AbsenceDatech o projektu (obrázek 5).
  • Před SCIA Engineer 19.0 mohly být Absence použity pouze v kombinaci se starým prostředím (v16 a starší).

Obrázek 5: Zadání absencí ve starších verzích.
Obrázek 5: Zadání absencí ve starších verzích.