Přejít k hlavnímu obsahu

Zadání absencí

Detail o Zadání absencí

 • Kód modulu ESA1112
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

V praxi se může stát, že vybrané části konstrukce nejsou vždy aktivní. Například čerstvě vybetonované prvky nejsou schopny přenášet žádné zatížení nebo se může stát, že některé výztužné ocelové diagonály chybí v počátečních fázích výstavby.

Díky Absencím umožňuje SCIA Engineer takovéto případy modelovat. Absence znamená, že určitá část modelu chybí v určitém zatěžovacím stavu.

Pokud chcete do projektu přidat Absence a propojit je se zatěžovacím stavem, můžete postupovat podle následujících kroků:

 • V okně Data o projektu (Hlavní menu → Soubor → Nastavení projektu) aktivujte na záložce Funkcionalita možnost Modifikátory modelu:

           Obrázek 1: Data o projektu.

 • Funkce Modifikátory modelu se zobrazí v Zadávacím panelu. Vytvořte Skupinu modifikací.

         Obrázek 2: Skupiny modifikací v Zadávacím panelu.

 • Nyní můžete definovat absence v (uzlových) podporách, 1D prutech a/nebo 2D prvcích. Mezi skupinami modifikací se můžete snadno přepínat pomocí rozbalovací nabídky ve stavovém řádku:

          Obrázek 3: Aktivní modifikační skupiny.

 • Nezapomeňte přiřadit Skupinu modifikací zatěžovacímu stavu (Hlavní menu → Knihovny → Zat. stavy, kombinace → Zatěžovací stavy).

         Obrázek 4: Přiřazení Skupiny modifikací zatěžovacímu stavu.

Poznámka:

 • Před  verzí SCIA Engineer 19.0 mohly být Absence použity pouze pro lineární výpočty. Od verze SCIA Engineer 19.0 je možné použít Absence i pro nelineární výpočty, pokud je Skupina modifikací nastavena pro všechny zatěžovací stavy nelineární kombinace.
 • Před verzí SCIA Engineer 19.0 neexistovala funkce Modifikátory modelu. Místo toho bylo třeba aktivovat službu AbsenceDatech o projektu (obrázek 5).
 • Před verzí SCIA Engineer 19.0 mohly být Absence použity pouze v kombinaci se starým prostředím (v16 a starší).

Obrázek 5: Zadání absencí ve starších verzích.