Přejít k hlavnímu obsahu

Zarovnání modelu

Detail o Zarovnání modelu

  • Kód modulu ESA11506
  • Software
    • SCIA AutoConverter
  • Téma častých otázek

Tento článek objasňuje otázky týkající se zarovnání modelu ve SCIA AutoConverter: nejprve je vysvětleno nastavení zarovnání a poté samotný krok zarovnání.

NASTAVENÍ ZAROVNÁNÍ

Otázka: Jaká jsou nejlepší nastavení pro zarovnání?
Odpověď: Než se pokusíte provést jakékoli nastavení zarovnání, důrazně doporučujeme při prvním spuštění použít výchozí nastavení a na základě případných problémů nastavení adekvátně upřesnit.

Otázka: Stále mám problémy se získáním dokonalého zarovnání modelu.
Odpověď: Zarovnání má své limity a u některých modelů je časově efektivnější provést konečné zarovnání v aplikaci CAE (jako SCIA Engineer).

Otázka: Mám problémy s přidáváním objektů do nově vytvořené skupiny.
Odpověď: Nejprve musíte vybrat skupinu nalevo a poté vybrat objekty ve 3D scéně. Vedle vybrané skupiny se zobrazí ikona „Přidat“.

ZAROVNÁNÍ

Otázka: Chci vidět pouze zarovnaný model po zarovnání.
Odpověď: Vypněte rozpoznaný (fialový) model na levém panelu kliknutím na ikonu oka.

Otázka: Vypnutím strukturálního modelu se vše vypnulo.
Odpověď: Strukturální model funguje jako nadřazený pro všechny další modely, a proto, když jej poprvé vypnete, vypnete i všechny ostatní modely. Stačí vypnout a znovu zapnout zarovnaný model a ve 3D scéně uvidíte pouze ten.

Otázka: Jak dostanu zarovnaný model do SCIA Engineer?
Odpověď: Existují dva způsoby: nahrát jej do Bimplus nebo exportovat jako soubor SAF. SCIA Engineer může stáhnout nebo importovat obojí.