Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vytvořit spojení mezi dvěma entitami (1D nebo 2D prvky)?

Detail o Jak vytvořit spojení mezi dvěma entitami (1D nebo 2D prvky)?

  • Kód modulu ESA1107
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Prvky, které se dotýkají v uzlech, jsou propojeny automaticky. Spojení je v tomto případě tuhé (vždy první ukázka v řadě v obrázku 2).

Pokud by chtěl uživatel použít jiné spojení viz FAQ ESA1103 Jaká je tuhost spojení mezi dvěma entitami?

V tomto příspěvku si ukážeme možnosti propojení prvků, které se nedotýkají přímo v uzlech. Takové propojení prvku se vyznačuje červenými čárkami. Ve verzích před SCIA Engineer 19.0 uživatel musel propojovat prvky ručně přes příkaz:

  • Konstrukce > Výpočtová data > Propojit prvky/uzly
  • Výpočet, síť > Propojit prvky/uzly
  • Opravy > Propojit prvky/uzly

Ve verzích SCIA Engineer 19.0 a novějších dochází k propojení konstrukce automaticky při výpočtu. Pokud uživatel nechce konstrukci propojit, je třeba vypnout volbu Propojit prvky/uzly ve výpočtovém dialogu (obrázek 1).

Obrázek 1: Okno výpočtu.

Všechny možnosti propojení jsou uvedeny níže - vytvořená spojení jsou pevná a jsou zobrazena pomocí červených čar.

Obrázek 2: Možnosti propojení.