Přejít k hlavnímu obsahu

Spojení mezi dvěma entitami

Detail o Spojení mezi dvěma entitami

  • Kód modulu ESA1107
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Prvky, které se dotýkají v uzlech, jsou propojeny automaticky. Spojení je v tomto případě tuhé.

Pokud by chtěl uživatel použít jiné spojení, podívejte se na často kladenou otázku Tuhost spojení mezi dvěma entitami

V tomto příspěvku si ukážeme možnosti propojení prvků, které se nedotýkají přímo v uzlech. Takové propojení prvku se vyznačuje červenými čárkami. Ve verzích nižších než SCIA Engineer 19.0 uživatel musel propojovat prvky ručně přes příkaz "Propojit prvky/uzly" (Hlavní menu → Upravit → Upravit → Propojit prvky/uzly).

Ve verzích SCIA Engineer 19.0 a novějších dochází k propojení konstrukce automaticky při výpočtu. Pokud uživatel nechce konstrukci propojit, je třeba vypnout volbu Propojit prvky/uzly ve výpočtovém dialogu.

funkce propojit prvky uzly

Všechny možnosti propojení jsou uvedeny níže - vytvořená spojení jsou pevná a jsou zobrazena pomocí červených čar.