Přejít k hlavnímu obsahu

Jaká je tuhost spojení mezi dvěma entitami?

Detail o Jaká je tuhost spojení mezi dvěma entitami?

  • Kód modulu ESA1103
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Tuhost propojení mezi dvěma entitami je v první řadě závislá na vybraném prostředí v Datech o projektu.

Obrázek 1: Data o projektu.

TIP: Vytvoření propojení jako takového, bez ohledu na zvolené prostředí, je popsáno v FAQ ESA1107 Jak vytvořit spojení mezi dvěma entitami (1D nebo 2D prvky)?

• V prostředí Příhrada XZ a Příhrada XYZ jsou všechny prvky navzájem kloubově propojeny a není možné propojení změnit.

• Ve všech ostatních prostředích je propojení mezi dvěma entitami standardně považováno za nekonečně tuhé.

Přesto existuje možnost přizpůsobení tuhosti propojení, a to prostřednictvím nabídky Konstrukce > Výpočtová data > Klouby na prutu. Kloub může být přidán na začátek a / nebo koncový uzel prutu.

Pro různé stupně volnosti (pro posun a rotaci) lze zvolit mezi (obrázek 2):

• Tuhý (nekonečná tuhost)

• Volný (bez tuhosti)

• Pružný (tuhost je zadána uživatelem)

Obrázek 2: Klouby na prutu.

Mějte na paměti, že v případě pružné tuhosti, tuhost není omezená (je nekonečná). Tuhost může být omezena pouze nelineárním chováním a uživatel musí použít nelineární výpočet.

Data o projektu > Funkcionalita > Nelinearity > Lokální nelinearity prutů

Obrázek 3: Lokální nelinearity prutů.

Pokud je zaškrtnuto Lokální nelinearity prutů, tak se ve vlastnostech kloubu objeví možnost Nelineární (obrázek 4). Uživatel může vytvořit diagram chování kloubu. V tomto případě je tuhost nebo rotace pantu omezená a uživatel může nastavit konce diagramu:

• Volný - Ohybový moment je omezený a rotace je neomezená

• Tuhý - Ohybový moment je neomezený a rotace je omezená

• Pružný - Tuhost kloubu pokračuje podle diagramu

Tuhost uvedená ve vlastnostech kloubu se používá pro lineární výpočet.

Obrázek 4: Nelineární funkce.

 

Ocelové přípoje

Pokud byl v uzlu vytvořen ocelový připoj, pak je v nabídce vlastností k dispozici volba Aktualizovat tuhost (obrázek 5). Výběrem této možnosti se automaticky vypočítá hodnota tuhosti kloubu. Po opětovném provedení lineárního (nebo nelineárního) výpočtu, je tato hodnota tuhosti zohledněna v modelu pro rozdělení vnitřních sil.

Obrázek 5: Aktualizace tuhosti.

Po výpočtu se do uzlu automaticky vloží kloub s danou tuhostí přípoje.

Obrázek 6: Automaticky vytvořený kloub na prutu.