Overslaan en naar de inhoud gaan

Stijfheid van de verbinding tussen twee entiteiten

Details van Stijfheid van de verbinding tussen twee entiteiten

 • Modulecode ESA1103
 • Software
  • SCIA Engineer
 • FAQ topic

De stijfheid van de verbinding tussen twee entiteiten is in eerste instantie afhankelijk van de gekozen werkomgeving (constructie) in de Projectgegevens.

 

Tip: Het creëren van de verbindingen op zich, ongeacht de gekozen werkomgeving, wordt besproken in de FAQ 'verbinding tussen twee entiteiten'.

 • In een Vakwerk XZ en Vakwerk XYZ omgeving zijn alle staven volledig scharnierend met elkaar en met de steunpunten verbonden. Het is niet mogelijk om de verbindingen alsnog vast te maken.
 • In alle andere omgevingen wordt de verbinding tussen twee entiteiten standaard als oneindig stijf beschouwd.

Er is echter wél een mogelijkheid om de stijfheid van de verbinding aan te passen, nl. via het invoerpaneel > Scharnier op staaf. 
Zo’n scharnier kan toegevoegd worden aan begin- en/of eindknoop van een staaf.

Voor de verschillende vrijheidsgraden (voor verplaatsing & rotatie) kan telkens gekozen worden tussen:

 • Vast (oneindige stijfheid)
 • Vrij (geen stijfheid)
 • Verend (stijfheidswaarde in te vullen door de gebruiker).

 

Wanneer een veerstijfheid wordt toegepast is de stijfheid niet gelimiteerd (deze is eindig). De stijfheid kan gelimiteerd worden door niet-lineair gedrag toe te kennen aan het scharnier en een niet-lineaire berekening uit te voeren.

Als je de functionaliteiten niet-lineariteit en staaf lokale niet-lineariteit inschakelt via de projectgegevens (hoofdmenu > bestand > projectgegevens), zal je ook de optie hebben op de eigenschap niet-lineair toe te kennen aan een scharnier op een staaf. Je kan dan het diagram opstellen dat het gedrag van het scharnier bepaalt. In dit geval is de stijfheid of de rotatie van het scharnier gelimiteerd en kan je het einde van het diagram instellen:

 • Vrij: Het buigmoment is gelimiteerd en de rotatie is ongelimiteerd
 • Vast: Het buigmoment is ongelimiteerd en de rotatie is gelimiteerd
 • Flexibel: Het buigmoment van het scharnier is continu volgens het diagram.

De stijfheid die je instelt in de eigenschappen van het scharnier wordt gebruikt tijdens de lineaire analyse.

 

Staalverbindingen

Wanneer een staalverbinding gemodelleerd is op een knoop, is er een optie ‘Herlees stijfheid’ beschikbaar in het Eigenschappenmenu. Door deze te selecteren, wordt de waarde van de veerstijfheid van de verbinding automatisch berekend. Wanneer de lineaire (of niet-lineaire) berekening opnieuw uitgevoerd wordt, wordt in het analysemodel voor de verdeling van de interne krachten rekening gehouden met deze stijfheidswaarde.

Na de berekening is ook automatisch een scharnier toegevoegd aan de knoop, zodat de gebruiker de berekende stijfheidswaarde kan terugvinden.