Přejít k hlavnímu obsahu

Kdy modelovat nosník pomocí lomené čáry?

Detail o Kdy modelovat nosník pomocí lomené čáry?

  • Kód modulu ESA1131
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Lomená čára umožňuje modelovat spojitý 1D prvek tvořený několika částmi a považovat jej za jeden objekt.

Jak vytvořit lomenou čáru

Při zadávání prutu máme k dispozici několik možností. Jedna z nich je lomená čára.

Alternativou je modelovat prvky zvlášť a následně je spojit.

Opravy > Oprava lomené čáry > Spojit křivky do polygonu

*V tomto případě je důležité zkontrolovat, zda nedošlo ke ztrátě přídavných dat.

 

Rozdíly mezi nosníkem zadaným lomenou čárou a skupinou samostatných nosníků

Z hlediska zadávání přídavných dat (zatížení, klouby, …) je výhodnější modelovat nosníky zvlášť. Nicméně v některých případech, jako např. z důvodu zjištění relativního průhybu, si musíme pomoct lomenou čárou.

Ukážeme si to na této jednoduché konstrukci přístřešku.

Nalevo je konstrukce vymodelována ze dvou prutů B1 a B2. Napravo je konstrukce vymodelována pomocí lomené čáry, a tedy pouze jednoho prutu B3.

Pokud bychom vyšetřovali svislý relativní průhyb, pak bychom uvažovali pevnou podporu pouze v patě konstrukce.

V případě konstrukce nalevo takto můžeme nastavit prut B1.

Problém nastává v případě prutu B2, jelikož ten by z hlediska relativního průhybu neměl být podepřen ani na jednom konci. To ale zadávání neumožňuje.

Správně můžeme relativní průhyb nastavit na druhé konstrukci, která je vytvořena pomocí lomené čáry.