Přejít k hlavnímu obsahu

Použití lomené čáry pro modelování krokví

Detail o Použití lomené čáry pro modelování krokví

  • Kód modulu ESA1131
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Lomená čára umožňuje modelovat spojitý 1D prvek tvořený několika částmi a považovat jej za jeden objekt.

Jak vytvořit lomenou čáru

Lomenou čáru lze modelovat pomocí příkazu Prutové prvky (Zadávací panel → pracoviště Konstrukce → 1D dílce). Po spuštění příkazu se pod příkazovou řádnou SCIA Spotlight objeví několik možností, z nichž jedna je Lomená čára:

Alternativou je modelovat prvky zvlášť a následně je spojit příkazem "Spojit čáry" (Hlavní menu → Oprava lomené čáry → Spojit čáry):

 

V tomto případě je důležité zkontrolovat, zda nedošlo ke ztrátě přídavných dat.

Rozdíly mezi krokvemi zadanými lomenou čárou a skupinou samostatných nosníků

Z hlediska zadávání přídavných dat (zatížení, klouby, …) je výhodnější modelovat nosníky zvlášť. Nicméně v některých případech, jako např. z důvodu zjištění relativního průhybu, si musíme pomoct lomenou čárou.

Zajímavější pro srovnání jsou koeficienty vzpěru krokví v případech, kdy jsou krokve modelovány jako samostatné nosníky nebo jako lomená čára.

V prvním případě jsou dvě symetrické krokve modelovány jako samostatné nosníky a poté lomenou čárou.

Ve vlastnostech krokve (panel Vlastností → Vzpěr → Systémové délky a parametry vzpěru) je vidět, že vzpěrná délka ly je stejná pro obě krokve (12,95 m):

V případě, kdy jsou symetrické krokve modelovány jako jedna Lomená čára, je vzpěrná délka ly = 13,75 m, takže v tomto případě jsou výsledky dostatečně podobné.

Ve druhém případě jsou krokve nesymetrické (mají různé délky) a jsou modelovány nejprve jako samostatné nosníky.

Vzpěrná délka ly je u každé krokve jiná: 3,54 m a 10,19 m.

Poté jsou nesymetrické krokve modelovány jako jedna lomená čára. Vzpěrná délka ly je 13,89 m, takže v tomto případě se výsledky mezi těmito dvěma způsoby modelování liší: