Přejít k hlavnímu obsahu

Nastavení pro čárové a bodové rastry

Detail o Nastavení pro čárové a bodové rastry

  • Kód modulu ESA1907
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

V této často kladené otázce se dozvíte, jak můžete změnit nastavení pro všechny typy čárových rastrů (volný čárový rastr, obdélníkový rastr, kruhový rastr, a 3D čárový rastr) a pro bodový rastr.

V Panelu pohledu můžete najít ikonu příkazu Přepnout bodový rastr, kterou můžete zobrazit/skrýt bodový rastr.

Přes Hlavní menu →  Pohled nebo pomocí SCIA Spotlight můžete otevřít dialogové okno Nastavení bodového rastru a trasování a změnit některá nastavení bodového rastru.

Po najetí na ikonu Přepnout bodový rastr se zobrazí podnabídka, ve které můžete změnit některá nastavení čárového rastru.

Máte následující možnosti:

  • Zobrazit/skrýt (všechny) čárové rastry.
  • Rozbalovací nabídka pro zobrazení pouze jednoho čárového rastru.
  • Tlačítko Přídavná nastavení pro otevření Správce čárových rastrů (k dispozici od verze SCIA Engineer 2010.1). Správce čárových rastrů můžete najít také prostřednictvím SCIA Spotlight. Ve Správci čárových rastrů můžete postupně zobrazovat nebo skrývat čárové rastry a můžete měnit nastavení čárových rastrů a/nebo geometrii.

Ve stavovém řádku najdete podnabídku Úchop, kde můžete aktivovat/deaktivovat úchopové body, které vám pomohou snadno modelovat konstrukci. Můžete zde aktivovat nebo deaktivovat úchopy k čárovému nebo bodovému rastru.