Přejít k hlavnímu obsahu

Proměnná tloušťka desky

Detail o Proměnná tloušťka desky

  • Kód modulu ESA1110
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Při vytváření nového 2D prvku, je vlastnost ‘Typ tloušťky‘ nastavena na výchozí hodnotu ‘Konstantní‘ a nemůže být změněna. Důvod je ten, že proměnná tloušťka je vázána na okrajové uzly (uzly na hranách), proto musí být nejdříve vložena deska jako taková (vymezení tvaru) a teprve poté lze typ změnit v okně vlastností na "Proměnná". Současně se s tím objeví volby pro zadání proměnné tloušťky: "Globál X", "Globál Y", "Globál Z", "Lokální X", "Lokální Y", "Proměnná ve dvou bodech" a "Proměnná ve 4 bodech".

Obrázek 1: Proměnná tloušťka


Volby Globál X / Y / Z umožňují měnit tloušťku v globálních směrech X / Y / Z, zatímco volby Lokální X / Y umožní nastavit proměnnou tloušťku v lokálních směrech desky. V obou případech musí uživatel zvolit dva vrcholy (uzly které leží na hraně desky), pro které poté může být proměnná tloušťka specifikována. Tloušťka je pro ostatní uzly desky automaticky extrapolována.

Volby Lokální X / Y jsou dostupné pro desky a rovné stěny (které nejsou vložené jako skořepiny); to stejné platí pro Proměnnou tloušťku ve dvou směrech.

Pro všechny 2D prvky se 4 vrcholy (uzly) je navíc k dispozici volba Proměnná ve 4 bodech. Pro každý z těchto 4 (hlavních) uzlů na hraně desky může být tloušťka definována zvlášť. Viz. obrázek níže:

Obrázek 2: Proměnná ve 4 bodech


Pro kruhové desky je k dispozici poslední volba zadání - Polární, u které může uživatel definovat tloušťku v centru desky a na jejím okraji. Dodatečně může být upravena i excentricita k dosažení následujícího výsledku:

Obrázek 3: Polární


Je zapotřebí mít na paměti, že velikost sítě konečných prvků ovlivní přesnost prvku s proměnnou tloušťkou, protože každý konečný prvek má konstantní (průměrnou) tloušťku. Po výpočtu toto může být ověřeno přes Hlavní menu → Výsledky → Tloušťka desek:

 

Obrázek 4: Velikost sítě