Přejít k hlavnímu obsahu

Zadání otvoru do zakřiveného prvku

Detail o Zadání otvoru do zakřiveného prvku

  • Kód modulu ESA1122
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Tento článek popisuje, jak můžete zadat otvor na zakřivený 2D prvek.

V následujícím příkladu jsou vymodelovány dvě trubky:

Pro vytvoření průsečíku mezi trubkami použijte příkaz Průnik, který je dostupný v Zadávacím panelu → pracoviště Konstrukce → kategorie Plochy nebo jej lze vyhledat pomocí příkazové řádky SCIA Spotlight. Je také možné použít příkaz Propojit prvky/uzly, který je dostupný z Hlavního menu → Upravit → Upravit.

Po spuštění jednoho z příkazů zmíněných výše vyberte obě trubky a výběr potvrďte klávesou Escape. Na průniku trubek je vytvořena vnitřní hrana. Poté je v Zadávacím panelu → pracoviště Konstrukce → kategorie Plochy k dispozici nový příkaz "Ořez". Po spuštění příkazu je nutné vybrat obě trubky a potvrdit výběr klávesou Escape. Vyberte části hraničené modrými liniemi, které chcete oříznout (a potvrďte klávesou Escape).

Výsledek vypadá následovně:

Poznámka: stejným postupem můžete vytvořit další tvary otvorů. Můžete například vytvořit oválný otvor pomocí skořepiny,...