Přejít k hlavnímu obsahu

Přizpůsobení pevnosti oceli

Detail o Přizpůsobení pevnosti oceli

  • Kód modulu ESA1507
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Eurokód specifikuje různé meze kluzu a meze pevnosti pro ocel v závislosti na tloušťce plechu.

To je důvod, proč ve vlastnostech materiálu ocel najdete nastavení "rozsah tloušťky". V tomto dialogu můžete definovat mez kluzu a mez pevnosti pro rozsah tloušťky plechu.

Toto jsou hodnoty, které budou použity při posudcích podle normy, nikoli hodnoty zobrazené těsně nad tímto nastevním "rozsahu tloušťky".

Pokud tedy chcete upravit mez kluzu nebo mez pevnosti ocelového materiálu ve SCIA Engineer, musíte to provést v dialogu "rozsahu tloušťky".

Poznámka: Od verze SCIA Engineer 19.1 již není možné měnit hodnoty meze pevnosti a meze kluzu v okně materiálů, takže je nutné je změnit v okně rozsahu tloušťky.