Přejít k hlavnímu obsahu

Samostatné použití ocelového přípoje

Detail o Samostatné použití ocelového přípoje

 • Kód modulu ESA1139
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Jak vytvořit přípoj definováním vnitřních sil nezávisle na modelované konstrukci?

Podívejme se na jednoduchý příklad:

 • Vytvoříme sloup s průřezem IPE240 a výškou 1 m.
 • Vytvoříme nosník s průřezem IPE200 uprostřed sloupu a délkou 0,5 m.
 • U paty sloupu zadáme pevnou podporu.
 • Provedeme lineární analýzu s vlastní tíhou
 • Vytvoříme přípoj mezi sloupem a nosníkem

 • Poté aktivujeme funkcionalitu "Parametrické zadání" v datech o projektu: 

 • V havním menu Knihovny / Nástroje / Parametry je třeba definovat parametry, které odpovídají různým vnitřním silám:

 

 

 

 • V hlavním menu Knihovny / Nástroje / Sada šablon parametrů můžeme definovat různé skupiny parametrů. V tomto příkladu můžeme definovat jednu skupinu pro sloup a jednu skupinu pro nosník:

 • Poté v zadávacím panelu panelu v kategorii "Speciální zatížení " klikněte na "Nepočítané vnitřní síly":

 • Nyní musíte prostřednictvím parametrů nastavit nepočítané vnitřní síly:
 • Nakonec můžete v hlavním menu Soubor / Správce šablon nastavit hodnoty zatížení použité pro přípoj: