Přejít k hlavnímu obsahu

Součinitel využití

Detail o Součinitel využití

  • Kód modulu ESA1511
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Aktuální situace

Stabilitní účinky jsou ovlivněny vlastnostmi dílce po celé jeho délce. Proto se pro stabilitní posudky v současné době používá nejvyšší třída průřezu stanovená po jeho délce. Jedná se o velmi konzervativní přístup, protože poloha nejvyšší třídy není vždy rozhodující pro stabilitní posouzení. Proto byla ve verzi 21 rozšířena implementace valorizačního projektu SEMI-COMP+ n° RFS2-CT-2010-00023 zavedením součinitele využití η. To umožňuje použít méně konzervativní třídu průřezu pro stabilitní posudky podle EC3 a dosáhnout tak často i výrazných úspor materiálu.

Co je součinitel využití?

Součinitel využití je ukazatel toho, jak daný průřez využívá maximální kapacitu průřezu. Stanoví se jako poměr aplikovaného zatížení a zatížení, při kterém je dosaženo návrhové únosnosti.

Soucinitel-vyuziti

 

Klasifikace s použitím součinitele využití

Namísto prostého použití nejvyšší třídy pro dílec, navrhuje SEMI-COMP+ použít třídu průřezu s nejvyšším součinitelem využití. Jinými slovy, použít třídu nejvíce využitého průřezu po délce nosníku. 
Jako příklad můžeme uvést sloup, který má nejvyšší třídu na úrovni kloubu, kde je sloup plně tlačen. Podle staré metodiky by se stabilitní posouzení provedlo s průřezovými charakteristikami pro třídu 4.

 

Pokud si vykreslíme průběh součinitele využití, zjistíme, že síly na úrovni kloubu jsou velmi malé v porovnání s maximální únosností. Pro chování tohoto sloupu nejsou tedy průřezy s třídou 4 rozhodující. 

 

Při použití součinitele využití bude tento stejný sloup posouzen s použitím charakteristik pro třídu 1. V daném případě tak bude ušetřeno zhruba 10 % materiálu.

 

 

 

Implementace ve SCIA Engineer

Upřednostňovanou metodu pro stabilitní klasifikaci lze zvolit v nastavení pro ocel. 

 

Pokud je vybrán postup s využitím součinitele využití, obsahuje protokol o posudku ocelového průřezu také rozhodující součinitel využití a jeho polohu na nosníku.

 

Volitelně lze také zobrazit tabulku součinitele využití pro každý průřez posuzovaného dílce.

Tabulka-soucinitelu-vyuziti

Výhody

Využijte plně možnosti plynoucí z certifikovaného výzkumného programu SEMI-COMP+ pro EC3. Zbavte se staré, konzervativní metody a využijte součinitel využití k tomu, aby vaše projekty byly ekonomické, bezpečné a o krok před konkurencí!

Podívejte se také na záznam našeho webináře