Skočiť na hlavný obsah

Navrhovanie na súčiniteľ využitia – úspora až 15% materiálu

Detail o Navrhovanie na súčiniteľ využitia – úspora až 15% materiálu

  • Kód modulu ESA1511
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Často kladené otázky

Aktuálna situácia

Stabilitné účinky sú ovplyvnené vlastnosťami prvku po celej jeho dĺžke. Preto sa pre stabilitné posudky v súčasnej dobe používa najvyššia trieda prierezu stanovená po jeho dĺžke. Jedná sa o veľmi konzervatívny prístup, pretože poloha najvyššej triedy nie je vždy rozhodujúca pre stabilitné posúdenie. Preto bola vo verzii 21 rozšírená implementácia valorizačného projektu SEMI-COMP+ n° RFS2-CT-2010-00023 zavedením súčiniteľa využitia η. To umožňuje použiť menej konzervatívnu triedu prierezu pre stabilitné posudky podľa EC3 a dosiahnuť tak často aj výrazné úspory materiálu.

Čo je súčiniteľ využitia?

Súčiniteľ využitia je ukazovateľ toho, ako daný prierez využíva maximálnu kapacitu prierezu. Stanovuje sa ako pomer aplikovaného zaťaženia a zaťaženia, pri ktorom je dosiahnutá návrhová odolnosť.

Design with utilisation factor

Klasifikácia s použitím SÚČINITEĽ VYUŽITIA 

Namiesto jednoduchého použitia najvyššej triedy prierezu na prúte, navrhuje SEMI-COMP+ použiť triedu prierezu s najvyšším koeficientom využitia. Inými slovami, použiť triedu najviac využitého prierezu po dĺžke prúta.

Ako príklad môžeme uviesť stĺp, ktorý má najvyššiu triedu prierezu na úrovni kĺbu, kde je stĺp plne tlačený. Podľa starej metodiky by sa stabilitné posúdenie vykonalo s prierezovými charakteristikami pre triedu prierezu 4.

 

Ak si vykreslíme priebeh súčiniteľa využitia, zistíme, že sily na úrovni kĺbu sú veľmi malé v porovnaní s maximálnou odolnosťou. Pre správanie tohto stĺpa nie sú teda prierezy s triedou 4 rozhodujúce.

Pri použití súčiniteľa využitia bude tento rovnaký stĺp posúdený s použitím charakteristík pre triedu 1. V danom prípade tak bude ušetrených zhruba 10% materiálu. 

Implementácia v SCIA Engineer

Uprednostňovanú metódu pre stabilitnú klasifikáciu je možné zvoliť v nastavení pre oceľ. 

Ak je vybraný postup s využitím súčiniteľa využitia, obsahuje protokol posudku oceľového prierezu tiež rozhodujúci súčiniteľ využitia a jeho polohu na prvku. 

Voliteľne je možné tiež zobraziť tabuľku súčiniteľa využitia pre každý rez posudzovaného prvku. 

Výhody

Využite naplno možnosti plynúce z certifikovaného výskumného programu SEMI-COMP+ pre EC3. Zbavte sa starej, konzervatívnej metódy a využite súčiniteľ využitia k tomu, aby vaše projekty boli ekonomické, bezpečné a o krok pred konkurenciou!

 

POZRITE SI AJ ZÁZNAM NÁŠHO WEBINÁRA