Přejít k hlavnímu obsahu

Error <-35> otevírání knihovny profilů : přerušení...

Detail o Error <-35> otevírání knihovny profilů : přerušení...

  • Kód modulu ESA1917
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Při otevírání nebo importování projektu do SCIA se může objevit chybová zpráva ‘Error <- 35 > otevírání knihovny profilů : přerušení...’ (v anglickém znění: ‘Error <- 35 > opening profile library : aborting...’). Tato zpráva značí, že adresář knihoven profilů obsahuje více než 35 znaků. Tento problém lze však opravit zkopírováním knihovny profilů SCIA do jiného adresáře, např. C:\ProfileLibrary. Tuto cestu je třeba upravit také v adresářích, které najdete v globálním nastavení prostředí.

To lze provést následujícím způsobem:

  • Zkopírujte složku 'ProfileLibrary' ze složky C:\Program Files\SCIA\EngineerXX.X (kde XX.X je verze SCIA Engineer, např. Engineer22.0 pro SCIA Engineer 22.0) např. na lokální disk C C:\
  • Přes Hlavní menu > Pohled > Globální nastavení prostředí > záložka 'Šablony a adresáře'. Z roletového menu zvolte aresář pro 'Knihovny profilů' a nastavte pro složku nový dresář. Mějte na paměti, že tady můžete provádět změny pouze v případě, že není otevřen žádný projekt SCIA Engineer!
  • Potvrďte 'OK' a restartujte SCIA.

Po provedení tohoto nastavení byste měli být schopni otevřít nebo importovat projekt bez zobrazení této chybové zprávy.