Přejít k hlavnímu obsahu

Varování "Nelze otevřít data z novější verze"

Detail o Varování "Nelze otevřít data z novější verze"

  • Kód modulu ESA1903
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Varovná zpráva "Nelze otevřít data z novější verze" znamená, že projekt, který chcete otevřít, je uložen v novější verzi SCIA Engineer. Projekty uložené v novější verzi nelze otevřít v nižších verzích. Tento problém nastane například když vytvoříte projekt, který je uložen ve verzi SCIA Engineer 21.1, a pokusíte se jej otevřít ve verzi SCIA Engineer 21.0 nebo starší.

Toto chování neplatí pro otevírání projektů mezi různými patchi (updaty) stejné verze SCIA Engineer. Například projekt vytvořený v patchi 2 (21.1.2027) můžete otevřít v patchi 0 (21.1.0023), aniž byste obdrželi jakékoli chybové hlášení.

V případě potřeby je možné projekt (částečně) převést do starší verze SCIA Engineer prostřednictvím exportu do XML souboru.