Přejít k hlavnímu obsahu

Komponenty uživatelského prostředí nejsou zobrazené

Detail o Komponenty uživatelského prostředí nejsou zobrazené

  • Kód modulu ESA1811
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Komponenty jako "Tabulka zadání", "Tabulka výsledků", "Náhled reportu" a "Report" jsou dostupné přes Hlavní nabídka > Nástroje:

Ostatní součásti, jako je "Process toolbar" a "Zadávací panel", by měly být v pracovním prostoru vždy otevřené, ale lze je minimalizovat:

Kliknutím na příslušnou komponentu by se měla komponenta znovu otevřít.
Pokud se zdá, že komponenta v pracovním prostoru opravdu chybí, můžete zkusit obnovit výchozí nastavení přes Hlavní menu > Pohled > Uživatelská konfigurace:

Pamatujte, že při obnovení výchozího nastavení ztratíte veškerá uživatelsky definovaná nastavení, jako jsou osobní klávesové zkratky. Abyste tomu zabránili, můžete načíst uloženou uživatelskou konfiguraci, pokud jste si ji dříve uložili.

V případě, že problémy způsobuje i výchozí konfigurace, můžete zavřít SCIA Engineer a smazat soubor User.config ve (skryté) složce C:\Users\*uživatelské jméno*\AppData\Local\SCIA\SCIAEngineer **.* (**.* je verze SCIA Engineer, například 21.1). Poté by měl být soubor User.config při spuštění SCIA Engineer vytvořen znovu.

Když se zdá, že je dialogové okno skryté nebo minimalizované, můžete zkusit spustit kombinaci kláves „Tlačítko Home Windows + Shift + šipky“, abyste zobrazili neviditelné okno. Je možné, že pro dokončení tohoto postupu bude nutné tyto kombinace kláves několikrát opakovat. Také 'Alt + mezerník + šipky' může pomoci přesunout okno.