Přejít k hlavnímu obsahu

Nastavení jednotek

Detail o Nastavení jednotek

  • Kód modulu ESA1704
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Ve SCIA Engineer můžete nastavit jednotky a také počet desetinných míst.
Nastavení jednotek lze nalézt v nabídce Soubor > Nastavení projektu > Sada jednotek:

Dialog nastavení jednotek lze také otevřít ze stavového řádku v pravé horní části obrazovky:

Všimněte si, že můžete změnit výchozí nastavení, abyste nemuseli měnit jednotky pokaždé, když vytváříte nový projekt.
Pomocí tlačítka Uložit uživatelské nastavení uložte svá nastavení a pomocí tlačítka Načíst uživatelské nastavení načtěte tato nastavení do nového projektu.