Přejít k hlavnímu obsahu

Použití modifikátorů modelu k vytvoření fází výstavby

Detail o Použití modifikátorů modelu k vytvoření fází výstavby

  • Kód modulu ESA1134
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Modifikátory modelu, absence a jednoduché fáze výstavby.

V každodenní inženýrské praxi se může stát, že vybrané části konstrukce nepůsobí vždy v průběhu celého procesu výstavby nebo životního cyklu. Například prvky z čerstvého betonu nejsou schopny přenášet žádné zatížení. Nebo v rané fázi výstavby chybí některé příčné ocelové výztuhy. Také zděné stěny nemusí být schopny přenášet vodorovná zatížení spojená se zemětřesením. A seznam takových scénářů může být ještě delší.
Proto vyvstává otázka: jak mohou inženýři tyto praktické situace zohlednit ve svých modelech?

Obrázek 1: Funkcionalitu "modifikátory modelu" je třeba aktivovat v datech o projektu

SCIA Engineer nabízí řešení tohoto problému v podobě tzv. "Modifikátorů modelu". K dispozici jsou dva různé typy modifikátorů modelu, které jsou použitelné pro konstrukční prvky (1D a 2D) a podpory: 
- "Absence", které představují úplné vyloučení prvků z analýzy a 
- "Modifikace tuhosti", což je uživatelem definovaný koeficient, kterým se násobí parametry tuhosti konstrukčních prvků.

Obrázek2: Modifikátory modelu umožňují absenci prvků (1D a 2D) a podpor a modifikaci tuhosti prvků (1D a 2D)

Zvláštností modifikátorů modelu je, že jsou spojeny s konkrétními zatěžovacími stavy. To umožňuje mít k dispozici modifikace modelu (absence nebo modifikace tuhosti), které mohou selektivně působit pouze pro konkrétní zatěžovací stavy. Například zděná stěna může být "nepřítomna" ve vodorovných zatěžovacích stavech při zemětřesení, což přebírá zatížení do vyhrazených vodorovných nosných železobetonových smykových stěn, ale což "zachovává" přítomnost stěny pro přebírání zatížení spojeného s gravitačními zatěžovacími stavy (vlastní tíha, stálá a proměnná svislá zatížení).

Obrázek 3: Modifikátory modelu lze přiřadit k jednomu nebo více zatěžovacím stavům

Kromě toho je zde zajímavá možnost použití absencí. Skutečnost, že tato funkce způsobí, že určitá část modelu "zmizí" pro konkrétní zatěžovací stavy, naznačuje, že modifikátory modelu lze efektivně využít k vytvoření fází výstavby. Ke každé fázi výstavby lze totiž "přiřadit" jeden nebo více zatěžovacích stavů. Prostřednictvím modifikátorů modelu (absencí) pak můžete pro každou z fází definovat, které prvky jsou přítomny a které chybí.

Podrobný příklad takového použití modifikátorů modelu naleznete v tomto webináři...