Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik modelaanpassingen om een gefaseerd project te maken

Details van Gebruik modelaanpassingen om een gefaseerd project te maken

  • Modulecode ESA1134
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

Modelaanpassingen, afwezigheden en eenvoudige modellering van bouwfasen

In de dagelijkse ingenieurspraktijk kan het gebeuren dat bepaalde delen van een constructie niet altijd gedurende het volledige bouwproces of de hele levenscyclus functioneren. Bijvoorbeeld, nieuwe betonnen elementen zijn niet in staat om enige belasting over te brengen, of sommige stalen diagonalen ontbreken in een vroeg stadium van de opbouw. Ook kunnen gemetselde muren niet in staat zijn de horizontale belastingen te dragen die het gevolg zijn van aardbevingen. En de lijst van dergelijke scenario's kan nog langer zijn.
De vraag die opkomt is dan ook: hoe kunnen we in ons modellen rekening houden met deze praktische situaties?

Figuur 1: Modelaanpassingen kunnen in de projectgegevens geactiveerd worden

SCIA Engineer biedt een oplossing voor dit probleem in de vorm van zogenaamde "Modelaanpassingen". Er zijn twee verschillende types modelaanpassingen beschikbaar die van toepassing zijn op (1D en 2D) constructie-elementen en steunpunten:
- "Afwezigheden" die staan voor volledige uitsluiting van elementen uit de analyse
- "Stijfheidmodificaties" die de stijfheidsparameters van structuurelementen vermenigvuldigen met een door de gebruiker gedefinieerde coëfficiënt.

Figuur2: Modelaanpassingen maken afwezigheid van (1D en 2D) elementen en steunen en wijziging van stijfheid van (1D en 2D) elementen mogelijk

Het bijzondere van modelaanpassingen is dat zij worden gekoppeld aan bepaalde belastingsgevallen. Dit stelt je in staat modelaanpassingen (afwezigheden of stijfheidmodificaties) te hebben die alleen selectief kunnen werken voor specifieke belastingsgevallen. Zo kan bijvoorbeeld een gemetselde muur "afwezig" zijn bij horizontale aardbevingsbelastingen, waardoor de belasting wordt doorgegeven aan specifieke horizontaal dragende gewapend-betonnen schuifmuren, maar waardoor de muur aanwezig blijft voor het opnemen van de belasting in verband met gevallen van zwaartekrachtbelasting (eigen gewicht, permanente en variabele verticale belastingen).

Figuur 3: Modelaanpassingen kunnen aan één of meer belastingsgevallen gekoppeld worden

Bovendien kan een interessante toepassing van modelaanpassingen worden afgeleid voor afwezigheden. Het feit dat deze functionaliteit ervoor zorgt dat een bepaald deel van het model "verdwijnt" voor specifieke belastingsgevallen, suggereert dat modelaanpassingen effectief gebruikt kunnen worden om een gefaseerd model te creëren. Aan elke bouwfase van het project kunnen immers een of meer belastingsgevallen worden "gekoppeld". Vervolgens kan de ingenieur via de modelaanpassingen (afwezigheden) voor elk van de gedefinieerde fasen bepalen welke elementen aanwezig zijn en welke afwezig zijn.

 

Voor een gedetailleerd voorbeeld van hoe je zulke modelaanpassingen kan toepassen, zie deze webinar (engels) ...