Přejít k hlavnímu obsahu

Varování o imperfekcích a volném zatížení (Nekompatibilita ve vstupních datech)

Detail o Varování o imperfekcích a volném zatížení (Nekompatibilita ve vstupních datech)

  • Kód modulu ESA1323
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Při spuštění analýzy se může objevit varování "Nekompatibilita ve vstupních datech". Toto varování souvisí s kombinací globálních imperfekcí, volného zatížení a modelované konstrukce.

Tato zpráva může být relevantní pro 2D-prvky v modelu a může být ignorována pro zatěžovací panely s 1D-prvky.

Při aplikaci globální imperfekce na 2D-prvky se nejprve vygeneruje globální imperfekce (takže se konstrukce zdeformuje) a poté se vygenerují volná zatížení. To by tedy mohlo vést k tomu, že v důsledku imperfekce již nebude zatížení působit na (celou) plochu 2D-prvku.

To je znázorněno na příkladu níže, obě konstrukce mají šířku 1 m ve směru X. Levá konstrukce má globální imperfekci 1 m ve směru X, což znamená, že po aplikaci imperfekce dopadne promítnutá plocha zatížení zcela vedle horní desky. U pravé konstrukce je aplikována stejná globální imperfekce, ale nyní je plocha volného zatížení 2 m ve směru X, což znamená, že se vnější metr této plochy promítne na deformovanou konstrukci.

Při práci s vodorovnými volným zatížením je třeba věnovat pozornost vlastnosti platnosti volného zatížení. Pokud je platnost nastavena na Z=0, nebude již po aplikaci imperfekce platit.

Při práci se zatěžovacími panely je chování jiné: nejprve se vygenerují volná zatížení a poté se na konstrukci aplikuje imperfekce. V následujícím příkladu jsme aplikovali stejné imperfekce a volná zatížení jako dříve, ale nyní se v obou případech generují zatížení podle očekávání.