Přejít k hlavnímu obsahu

Vylepšený redukovaný systém (IRS)

Detail o Vylepšený redukovaný systém (IRS)

  • Kód modulu ESA2011
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Porovnáte-li statickou analýzu s dynamickou nebo seizmickou analýzou, zjistíte, že hledáte něco zcela jiného.

Seismický návrh se většinou týká celkového chování konstrukce, zatímco kompletní síť konečných prvků poskytuje řadu informací o lokálním chování. Konkrétně pro modální analýzu plná síť odhaluje lokální tvary kmitání, které jsou pro celkovou seismickou odezvu konstrukce nepodstatné.

Zdá se proto logické pro dynamické výpočty využít jinou, redukovanou síť konečných prvků.

Proto byla vyvinuta metoda IRS (Improved Reduced System - vylepšený redukovaný systém), která během kondenzačního procesu zohledňuje nejen matici tuhosti systému, ale také matici hmotnosti.

Bylo dokázáno, že tato metoda dává pro dynamické výpočty výborné výsledky, a to jak pro metody modální analýzy, tak pro metody přímé integrace v čase.

Výhody IRS metody:

  • pouze jeden rotační R- uzel na patro;
  • výrazné snížení počtu stupňů volnosti;
  • snadné zavedení náhodných excentricit;
  • výstup výsledků pro patra.