Přejít k hlavnímu obsahu

Aplikování redukce smykové síly a ohybového momentu nad podporou u žeber uložených na stěně

Detail o Aplikování redukce smykové síly a ohybového momentu nad podporou u žeber uložených na stěně

  • Kód modulu ESA1426
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Častým prvkem používaným pro podepření stropů budov jsou železobetonová žebra. Při navrhování železobetonových nosníků (žeber) SCIA Engineer automaticky detekuje podpory a příslušným způsobem redukuje vnitřní síly v koncích nosníku. Pro standardní podpory je šířka podpory jedním ze vstupních parametrů. Je-li nosník podepřen sloupem, SCIA Engineer rozpozná tvar průřezu sloupu a nastaví šířku podepření automaticky.

Pokud je však nosník uložen na stěnu, což je velmi běžný případ, stěna není automaticky rozpoznána jako podpora a k redukci vnitřních sil nedojde. 

V tomto článku najdete jednoduchý trik, který Vám dovolí zadat na koncích nosníku podpory a redukci koncových vnitřních sil využít.

Předpokládejme například železobetonovou stěnu o tloušťce d = 20 cm a výšce h = 3 m. Tuhost metr širokého pásu této stěny je potom Cz = (1m * d) x Ec / h = (1 * 0.2) x 30,000 / 3 = 2,000 MN/m.

Pokud nastavíme tuhost podpory na tisícinu této hodnoty, jsme s hodnotou 2 MN/m na bezpečné straně. Můžete však zadat i výrazně menší hodnotu, např. 0,001 MN/m. Tím získáme velmi měkkou podporu, která neovlivní chování konstrukce.

Šířku podpory nastavíme rovnou šířce stěny.

A nyní můžeme aktivovat redukci smykových sil a případně také redukci ohybových momentů a navrhnout a posoudit daný nosník (žebro desky). Redukce se zapíná v dialogu Nastavení pro betonové konstrukce.

Následující obrázky ukazují rozdíl v hodnotě VEd (návrhovová hodnota smykové síly) - vlevo bez fiktivní podpory a tedy bez redukce a vpravo s fiktivní podporou, tedy s redukcí.