Přejít k hlavnímu obsahu

Jak může být zobrazena deformace konstrukce?

Detail o Jak může být zobrazena deformace konstrukce?

  • Kód modulu ESA1403
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Deformace 1D a 2D prvků v konstrukci může být zobrazeno jednak odděleně, ale také deformace konstrukce jako celku. Níže je přehled možného zobrazení deformací ve SCIA Engineer.

1) deformace prutů

Výsledky > Nosníky > 1D deformace, hodnota u_z:

Souřadný systém je volitelný: dílcec, globální nebo hlavní

Lokální osa z (modrá osa) každého nosníku je různě orientována. To znamená, že např. pro sloupy hodnota u_z představuje vodorovnou deformaci, zatímco pro příčné nosníky svislou deformaci.

Hodnoty mohou být přepnuty na U_total což znamená, globální deformaci 1D prvků, a to kombinací u_x, u_y, u_z, phi_x, phi_y a phi_z.

Pokud je typ hodnoty přepnut na Relativní deformace, pak jsou zobrazeny deformace s ohledem na uvažované body podepření nosníku.

 

2) deformace 2D prvků

Výsledky > Plochy > 2D přemístění, hodnota u_z:

Souřadný systém je volitelný: LSS prvků sítě nebo globální

Hodnoty mohou být přepnuty na U_total což znamená, globální deformaci 2D prvků, a to kombinací u_x, u_y, u_z, phi_x, phi_y a phi_z.

 

3) DEFORMACE CELÉ KONSTRUKCE

Výsledky > 3D přemístění, hodnota U_total

V tomto případě se jedná o deformaci celé konstrukce (kombinace prutů a 2D prvků).

TIP: V případě velké konstrukce, je dobré zapnout volbu Drátěný model. Vykreslování deformací sice nebude zobrazeno ve 3D, ale doba vykreslení se výrazně zkrátí.

 

4) Přemístění uzlů

Výsledky > Přemístění uzlů, hodnoty U_x, U_y, U_z, phi_x, phi_y, phi_z a U_total.

Pouze deformace (přemístění) uzlů je zobrazena, a to šipkou s uvedenou hodnotou deformace v patřičném směru s ohledem na GSS.