Přejít k hlavnímu obsahu

Zobrazení přemístění a deformace konstrukce

Detail o Zobrazení přemístění a deformace konstrukce

  • Kód modulu ESA1403
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Deformace 1D a 2D prvků v konstrukci může být zobrazeno jednak odděleně, ale také deformace konstrukce jako celku. Níže je přehled možného zobrazení deformací ve SCIA Engineer.

1) Deformace 1D prvků

Tyto výsledky lze zobrazit přes: Hlavní menu > Výsledky > 1D dílce > Deformace  (např. hodnota u_z):

Souřadný systém je volitelný: dílcec, globální nebo hlavní

Lokální osa z (modrá osa) každého nosníku je různě orientována. To znamená, že např. pro sloupy hodnota u_z představuje vodorovnou deformaci, zatímco pro příčné nosníky svislou deformaci.

Hodnoty mohou být přepnuty na U_total což znamená, globální deformaci 1D prvků, a to kombinací u_x, u_y, u_z, phi_x, phi_y a phi_z.

Pokud je typ hodnoty přepnut na Relativní deformace, pak jsou zobrazeny deformace s ohledem na uvažované body podepření nosníku (tyto relativní deformace se často používají pro posudek mezního stavu použitelnosti).

 

2) Deformace 2D prvků

Tyto výsledky lze zobrazit přes: Hlavní menu > Výsledky > Plochy > Deformace  (např. hodnota u_z):

Souřadný systém je volitelný: LSS prvků sítě nebo globální

Hodnoty mohou být přepnuty na U_total což znamená, globální deformaci 2D prvků, a to kombinací u_x, u_y, u_z, phi_x, phi_y a phi_z.

 

3) Deformace celé konstrukce

Tyto výsledky lze zobrazit přes: Hlavní menu > Výsledky > 3D deformace  (např. hodnota U_total):

V tomto případě se jedná o deformaci celé konstrukce (kombinace 1D a 2D prvků). 

TIP: V případě velké konstrukce, je dobré zapnout volbu Drátěný model. Vykreslování deformací sice nebude zobrazeno ve 3D, ale doba vykreslení se výrazně zkrátí.

 

4) Přemístění uzlů

Tyto výsledky lze zobrazit přes: Hlavní menu > Výsledky > Přemístění uzlu  (např. hodnota U_z):

Pouze deformace (přemístění) uzlů je zobrazena, a to šipkou s uvedenou hodnotou deformace v patřičném směru s ohledem na GSS.