Overslaan en naar de inhoud gaan

Toon de vervormingen en verplaatsingen

Details van Toon de vervormingen en verplaatsingen

  • Modulecode ESA1403
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

Als voorbeeld bekijken we een eenvoudige stalen hal met op de verdieping een betonnen vloerplaat. Er wordt een gelijkmatige dienstlast aangebracht op de vloerplaat en de dakliggers. De verplaatsingen van de 1D- en de 2D-elementen in de constructie kunnen afzonderlijk opgevraagd worden, maar ook de vervorming van de constructie als geheel. De verschillende types resultaten worden hieronder opgesomd.

De vervorming van 1D elementen

Deze resultaten worden bekomen via het Hoofdmenu > Resultaten > 1D elementen > Vervormingen (bijvoorbeeld de waarde uz)

 

 

 

Het assenstelsel kan ingesteld worden als 'staaf', 'globaal' of 'hoofd'. In het geval van de elementen in bovenstaand voorbeeld, is de z-as (blauwe as) verschillend georiënteerd. Dit betekent dat indien het assenstelsel als 'staaf' gekozen wordt, voor de kolommen de vervorming uz een horizontale vervorming voorstelt, terwijl het voor de dwarsliggers om een verticale vervorming gaat. 

De waarde U_totaal representeert de globale vervorming van de 1D elementen. Dit is een combinatie van ux, uy, uz, phix, phiy en phiz.

De verplaatsing van 2D elementen

Deze resultaten kunnen opgevraagd worden via Hoofdmenu > Resultaten > 2D elementen > Vervormingen (bijvoorbeeld de waarde uz)

Het assenstelsel kan ingesteld worden als 'LCS net element' of 'globaal'.

De waarde U_totaal representeert de globale vervorming van de 1D elementen. Dit is een combinatie van ux, uy, uz, phix, phiy en phiz.

Vervormingen van de hele structuur

Deze resultaten worden opgevraagd via Hoofdmenu > Resultaten > 3D vervormingen (bijvoorbeeld de waarde utotaal)

 

Dit toont de vervormingen van de volledige constructie (1D en 2D elementen), maar je kan via het resultatenmenu wel bepaalde elementen uitschakelen.

Tip: Bij een groot model is het aangeraden om de optie 'draadmodel' in te schakelen. Het herlezen van de resultaten zal met deze optie veel sneller verlopen omdat de vervormingen enkel opgevraagd worden voor de systeemlijn.

Knooppuntverplaatsingen

Deze resultaten worden opgevraagd via Hoofdmenu > resultaten > knooppuntverplaatsingen (bijvoorbeeld de waarde Uz)

 

 

De resultaten worden weergegeven volgens het globale assenstelsel.