Přejít k hlavnímu obsahu

Přidání sloupců do tabulky v Engineering reportu

Detail o Přidání sloupců do tabulky v Engineering reportu

V Engineering reportu je možné upravovat tabulky: sloupce lze smazat a/nebo přidat další sloupce.

Tento článek poskytne příklad pro tabulku s uzlovými podporami, kde bude do této tabulky přidán sloupec s tuhostí podpory ve směru Z.

Vyberte položku/tabulku v Engineering reportu a vyberte možnost ‚Upravit‘ v pruhu položek dokumentu:

Nyní je otevřen ‚Editor rozvržení tabulky‘. V seznamu dostupných položek lze požadovanou položku (např. Tuhost Z) přidat do TLX vlastností:

Další položky lze přidat nebo odstranit z tabulky. Po dokončení lze editor zavřít kliknutím na „OK“:

Před uzavřením je také možné uložit nové rozvržení tabulky do „Šablony tabulky (TLX Template)“. Po vložení vhodného názvu se toto nové rozvržení uloží.

Nyní můžete vybrat tuto šablonu ve vlastnostech vložené tabulky:

Poznámka: editace rozložení tabulek je funkce, která vyžaduje hlubší znalosti SCIA Engineer a struktury jeho dat a je určena pro pokročilejší uživatele. Zejména editace výsledkových tabulek může být velmi ošemetná. Doporučuje se neupravovat rozvržení výsledkových tabulek.