Přejít k hlavnímu obsahu

Šablony Engineering Reportu

Detail o Šablony Engineering Reportu

Od verze SCIA Engineer 14 lze tvorbu reportů zjednodušit pomocí šablon.

Několik šablon bylo připraveno firmou SCIA, ale uživatelé si mohou snadno vytvářet šablony vlastní.
Obdobu „šablon“ bylo možno využívat již ve starších verzích, ale tam se jednalo o prázdný report, do nějž se všechna data musela kopírovat z nového reportu přes schránku Windows (Kopírovat → Vložit).

Šablony reportů lze používat k vytvoření nových reportů (ve Správci Engineering Reportu) nebo je lze vkládat do existujícího reportu ze seznamu dostupných šablon z panelu nových položek. Do jednoho reportu lze vkládat i více šablon.

Šablony reportu obsahují seznam položek reportu. Je-li šablona vložena do reportu, jednotlivé položky se vloží do reportu a stávají se na původní šabloně nezávislé. Lze je pak samostatně upravovat, kopírovat, přesouvat a mazat stejně jako ostatní položky.
V reportu jsou šablony uloženy s následujícími informacemi:

  • hodnoty vlastností
  • rozložení tabulek (TLX)
  • obsah formátovaného textu
  • obsah externích obrázků
  • definice záhlaví a zápatí
  • definice stylu
  • výpočty ze SCIA Design Forms
  • nastavení obrázků (parametry zobrazení, aktivita, vlastnosti výsledků uvnitř obrázků, atd.)

Vytvoření uživatelské šablony

Uživatel si může celý report nebo zvolenou část uložit jako šablonu. To se provede na zákulisním pohledu Správce Engineering reportu → v levém horním rohu "Nástroje reportu" pomocí funkce „Uložit jako šablonu“. Tato možnost je dostupná se základním modulem sen.00 (nebo starým modulem esa.06).

Ve výchozím nastavení obsahuje šablona reportu pouze nutné definice položek reportu. Se šablonou lze však ukládat i prezentační data. V takovém případě se obsah tabulek zobrazí ihned po vložení do reportu, ale obsah je zmrazený a týká se původního projektu, kde byla šablona vytvořena.

Pokud je ve správci Engineering Reportu při vytváření šablony zaškrtnuta volba "Vložit obrázek náhledu aktuální stránky", zobrazí se při výběru požadované uživatelské šablony ve Správci Engineering reportu náhled aktuální stránky, jako náhled zvolené šablony.

Při vybírání jména souboru reportu lze volit mezi dvěma formáty šablony. Výchozím formátem je komprimovaný archiv (ZIP), který vytváří výrazně menší soubory.

Šablony reportů vytvořené uživateli se ukládají do následující složky: %USER%\DocumentDefaults\ReportTemplates\

Vložení šablony do existujícího projektu

Šablony je možné vložit do existujícího reportu. Report je možno složit z několika samostatných šablon. Do jednoho reportu lze vložit i jednu a tu stejnou šablonu několikrát.
Šablony se vkládají ze seznamu "Dostupných položek".

 

V seznamu jsou zobrazeny oba typy šablon: uživatelské i šablony připravené firmou SCIA.

Používání šablon v novém reportu

Ve Správci Engineering reportu na záložce "Nový ze šablony" se nabízejí různé šablony. V tomto okně je možné vybrat výchozí šablonu - stačí zatrhnout možnost "Použít šablonu jako výchozí". Tato šablona je pak automaticky použita při založení nového reportu. Uživatel si tak může např. připravit šablonu s jeho oblíbenými styly, záhlavím a zápatím.