Overslaan en naar de inhoud gaan

Engineering report sjablonen

Details van Engineering report sjablonen

Het is mogelijk om het aanmaken van rapporten te vereenvoudigen met behulp van Sjablonen.

Er zijn verschillende templates opgesteld door SCIA maar de gebruiker kan ook zijn eigen set van templates creëren.
Een dergelijk rapport kan ook worden gemaakt in oudere versies als een nieuw leeg rapport. Alle gegevens uit een ander rapport kunnen worden gekopieerd in dit nieuwe rapport via het klembord (Copy - Paste).

Rapport sjablonen kunnen worden gebruikt voor het maken van nieuwe rapporten (in de Engineering Report manager) of om ze in te voegen in een bestaand rapport via de lijst van beschikbare sjablonen in het Nieuwe items venster. Het is ook mogelijk om meerdere sjablonen in één rapport te voegen.

Rapport sjablonen bevatten een lijst van rapport onderdelen. Zodra het sjabloon in een rapport wordt geplaatst, worden in het rapport de onderdelen ingevoegd als onafhankelijke items en kunnen ze onafhankelijk van elkaar worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd, verplaatst ... als elk ander rapport item.

In het rapport worden de sjablonen opgeslagen met de volgende informatie:

  • waarden van eigenschappen
  • tabel lay-out (TLX)
  • inhoud van opgemaakte tekst
  • inhoud van externe afbeeldingen
  • definitie van de koptekst / voettekst
  • definitie van stijl
  • SCIA Design Forms berekeningen
  • instellingen van afbeeldingen (zichtparameters, gezichtspunt, activiteit, eigenschappen van het resultaat in het beeld, ...)

Het aanmaken van door de gebruiker gedefinieerde templates

De gebruiker kan het gehele rapport of een geselecteerd deel van het rapport opslaan als een sjabloon. Dit kan gebeuren via de back stage view optie 'Opslaan als sjabloon'. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar met de sen.00 (of de eerdere esa.06) module.

Standaard bevat het rapport sjabloon alleen de noodzakelijke definitie van de rapportonderdelen. Maar het is mogelijk om ook de presentatiegegevens op te slaan met de template. In dat geval wordt de inhoud van tabellen direct zichtbaar nadat deze in een nieuw rapport toegevoegd zijn, maar de inhoud wordt gerelateerd aan het oorspronkelijke project.
Wanneer je de optie 'Voeg huidige paginavoorbeeldsafbeelding toe' aanvinkt bij het aanmaken van het sjabloon, zal het paginavoorbeeld worden weergegeven als een voorvertoning van het geselecteerde rapportsjabloon wanneer je het gewenste gebruikerssjabloon selecteert via instellingen (linksboven) n de Engineering Report manager.

Bij het selecteren van een bestandsnaam, is het mogelijk om een van de twee beschikbare formaten van het rapport template bestand te selecteren. Het standaard formaat is een gezipt formaat, dat een aanzienlijk kleiner bestand produceert.

Rapport sjablonen die door de gebruiker gecreëerd zijn,  worden opgeslagen in een map aangemaakt tijdens de installatie. Je kan terugvinden waar deze zijn opgeslagen via de globale UI instellingen: 

Het invoegen van sjablonen in een bestaand rapport

Rapportsjablonen kunnen ingevoegd worden in een bestaand rapport. Het is mogelijk om een rapport samen te stellen uit meerdere rapport templates. Het is ook mogelijk eenzelfde template meermalen in te voegen.
Rapport templates kunnen worden ingevoegd via de lijst met 'Nieuwe items':

In de lijst worden er twee (door de gebruiker gedefinieerd en door SCIA gedefinieerd) soorten sjablonen weergegeven.

Het gebruik van een sjabloon in een nieuw rapport

De verschillende sjablonen zijn beschikbaar op het tabblad 'Nieuw van sjabloon'. De standaard template kan ook worden geselecteerd in dit venster. Dit sjabloon wordt vervolgens gebruikt bij het maken van een nieuw rapport. De gebruiker kan bijvoorbeeld een rapport maken met zijn favoriete stijl en koptekst / voettekst en dit rapport gebruiken als zijn standaard sjabloon.